ABIONYX Pharma Grows in the Biotech Industry: Focusing on Innovative Medicines

ABIONYX Pharma, a next-generation biotech company, is making waves in the medical field by developing groundbreaking medications for diseases that currently have no effective treatments. With a strong focus on rare diseases, ABIONYX Pharma is dedicated to improving patient outcomes and revolutionizing the way we approach sepsis and critical care.

By leveraging their extensive expertise in lipid science and a unique apoA-I-based technology platform, ABIONYX Pharma is able to accelerate the development of novel therapeutics. This innovative approach sets them apart in the industry, allowing them to tackle diseases that have long been overlooked.

The recent announcement of the company’s outstanding shares and voting rights highlights their growth and influence in the biotech market. With a total of 32,459,012 shares outstanding, ABIONYX Pharma possesses a significant presence in Euronext Paris’ Compartment C.

While the number of gross voting rights, which includes all shares with voting rights even those with suspended rights, is an essential baseline for calculating threshold crossings, the number of net voting rights does not take into account shares with suspended voting rights. This disclosure ensures that the public is adequately informed, as recommended by the AMF.

ABIONYX Pharma’s commitment to innovation and improving patient outcomes sets them on an exciting trajectory within the biotech industry. With their focus on rare diseases and groundbreaking treatments, they are poised to make a significant impact on the healthcare landscape. As they continue to push boundaries and develop novel therapeutics, ABIONYX Pharma is revolutionizing the way we approach diseases without effective treatments.

Source:
ABIONYX Pharma [Link to the original source article has been removed]

ABIONYX Pharma, bir sonraki nesil biyoteknoloji şirketi olarak tıp alanında devrim niteliğinde ilaçlar geliştirerek dikkat çekiyor. Nadir hastalıklara odaklanan ABIONYX Pharma, hastaların sonuçlarını iyileştirmeye ve sepsis ve yoğun bakıma yaklaşımımızı devrimleştirmeye adamıştır.

Lipid bilimi alanındaki kapsamlı uzmanlıklarını ve eşsiz apoA-I tabanlı bir teknoloji platformunu kullanarak, ABIONYX Pharma, yeni terapötiklerin geliştirilmesini hızlandırabilmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım, uzun zamandır göz ardı edilen hastalıklarla mücadele etmelerine olanak tanır ve sektörde diğer şirketlerden ayrışmalarını sağlar.

Şirketin olağanüstü paylarının ve oy haklarının duyurulması, biyoteknoloji piyasasındaki büyüme ve etkilerini ortaya koymaktadır. 32.459.012 adet toplam paya sahip olan ABIONYX Pharma, Euronext Paris’in C Bölmesi’nde önemli bir varlığa sahiptir.

Oy hakkına sahip olan payları içeren brüt oy hakları sayısı, eşik geçişlerinin hesaplanması için temel bir ölçüttür. Oy hakkına sahip olmayan payları içermeyen net oy hakları sayısı ise askıya alınmış oy haklarına sahip payları hesaba katmaz. Bu açıklama, AMF tarafından önerildiği gibi, kamuoyunun yeterli bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

ABIONYX Pharma’nın yenilikçiliğe ve hastaların sonuçlarının iyileştirilmesine olan bağlılığı, biyoteknoloji sektöründe heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. Nadir hastalıklara ve devrim niteliğindeki tedavilere odaklandıkları için, sağlık sektörü üzerinde önemli bir etki yapma potansiyeline sahiptirler. Sınırları zorlamaya devam ettikçe ve yeni terapötikler geliştirdikçe, ABIONYX Pharma, etkili tedavileri olmayan hastalıklara yaklaşımımızı devrimleştiriyor.

Kaynak: ABIONYX Pharma [Orijinal kaynak makalenin bağlantısı kaldırıldı]