Blackbird.AI: Brands and Security Organizations Partner to Combat Disinformation

Alan Murray of Fortune’s Leadership Next podcast recently had the opportunity to speak with Wasim Khaled, the CEO and co-founder of Blackbird.AI. Blackbird.AI is a startup that has developed an AI platform designed to combat disinformation, misinformation, and narrative attacks, which pose significant threats to companies and security organizations. Instead of focusing on big cap companies, this interview shed light on the work being done by a smaller startup.

Khaled explained that narrative attacks occur when threat actors manipulate and recontextualize information in the ecosystem to harm individuals, places, or things. These attacks can have devastating consequences for brands, as seen with cases like AB InBev’s social media campaign with a transgender influencer. The attacks are not organic but are deliberately weaponized by individuals with specific agendas.

Blackbird.AI aims to equip analysts and threat intelligence teams with the tools needed to understand and counter these narrative attacks. By identifying the mechanisms behind these attacks, such as bot networks that amplify the reach of harmful narratives, organizations can proactively defend their messaging and reputation. Counter narratives play a crucial role in dismantling harmful narratives that may be impacting a company’s image.

The importance of tackling disinformation and narrative attacks cannot be overstated. These attacks can lead to significant financial losses and reputational damage for organizations. Blackbird.AI’s AI platform provides a solution to this problem by enabling companies and security organizations to protect themselves and gain a better understanding of the disinformation landscape.

In conclusion, Khaled’s interview highlighted the critical role that Blackbird.AI plays in combating disinformation. By equipping organizations with the necessary tools and insights, they can effectively protect themselves against narrative attacks, helping to maintain their brand reputation and counter false narratives in the information ecosystem.

Alan Murray, Fortune’un Leadership Next podcast’inin sunucusu, Blackbird.AI’nin CEO’su ve kurucusu Wasim Khaled ile konuşma fırsatı buldu. Blackbird.AI, şirketlere ve güvenlik kuruluşlarına önemli tehditler oluşturan yanlış bilgilendirme, yanlış bilgilendirme ve anlatı saldırılarıyla mücadele etmek için geliştirilmiş bir yapay zeka platformu olan bir start-up’tır. Bu röportajda büyük şirketlere odaklanmak yerine, daha küçük bir start-up’ın yaptığı çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir.

Khaled, tehdit aktörlerinin bilgi ekosistemini manipüle ederek ve yeniden bağlamlandırarak bireyleri, yerleri veya şeyleri zarar vermeyi amaçladığı anlatı saldırılarının gerçekleştiğini açıklamıştır. Bu saldırılar, AB InBev’in bir transgender etkileyici ile gerçekleştirdiği sosyal medya kampanyası gibi vakalarda görüldüğü gibi markalar için yıkıcı sonuçlara sahip olabilir. Bu saldırılar organik değildir, özel ajandaları olan bireyler tarafından kasıtlı olarak silahlaştırılırlar.

Blackbird.AI, bu anlatı saldırılarını anlamak ve onlara karşı koymak için analistlere ve tehdit istihbaratı ekiplerine gereken araçları sağlamayı hedeflemektedir. Zararlı anlatıları yaysayan bot ağları gibi bu saldırıların arkasındaki mekanizmaları belirleyerek, organizasyonlar mesajlarını ve itibarlarını proaktif olarak savunabilirler. Karşı anlatılar, bir şirketin imajını etkileyebilecek zararlı anlatıları ortadan kaldırmada önemli bir rol oynar.

Yanlış bilgilendirme ve anlatı saldırılarıyla mücadele etmenin önemi küçümsenemez. Bu saldırılar, organizasyonlar için önemli finansal kayıplara ve itibar zararına neden olabilir. Blackbird.AI’nin yapay zeka platformu, şirketlere ve güvenlik organizasyonlarına kendilerini koruma ve yanlış bilgilendirme alanını daha iyi anlama imkanı sunarak bu soruna çözüm sunar.

Sonuç olarak, Khaled’in röportajı, Blackbird.AI’nin yanlış bilgilerle mücadelede oynadığı kritik rolü vurgulamıştır. Gereken araçlar ve içgörülerle organizasyonları donatarak, yanlış anlatılara karşı etkili bir şekilde korunabilir, marka itibarını sürdürebilir ve bilgi ekosistemindeki yanlış anlatılara karşı çıkabilirler.