Donaldson Company: Değeri Dikkate Alınması Gereken Bir Yatırım Fırsatı Mı?

Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) için bir yatırım fırsatının cazibesini tahmin etmek için kullanılan değerleme yönteminin basit bir örneğini bugün birlikte gözden geçireceğiz. İleriye yönelik nakit akışlarını tahmin edip, bu akışları bugünkü değerlerine indirgeyerek yapacağımız İndirimli Nakit Akışı (DCF) modelini uygulayacağız. İlk bakışta oldukça karmaşık gibi görünse de, aslında pek de karmaşık değil.

Şirketler birçok farklı yöntemle değerlendirilebilir, bu yüzden DCF modelinin her durum için uygun olmadığını belirtmek isteriz. Dahası, içsel değer hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Simply Wall St analiz modelini inceleyebilirler. Donaldson Company’nin Gerçek Değeri Nedir?

Biz burada 2 aşamalı bir model kullanıyoruz, yani şirketin nakit akışları için iki farklı büyüme dönemi belirliyoruz. Genellikle ilk aşama daha yüksek büyüme, ikinci aşama ise daha düşük büyüme dönemidir. İlk aşamada, önümüzdeki on yıl boyunca işletmeye gelen nakit akışlarını tahmin etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar analist tahminlerini kullanıyoruz, ancak bu tahminler mevcut değilse, son tahmin veya rapor edilen serbest nakit akışından önceki değerleri ekstrapole ediyoruz. Küçülen serbest nakit akışına sahip şirketlerin küçüleme hızının zamanla yavaşladığını, büyüyen serbest nakit akışına sahip şirketlerin ise büyüme hızlarının zaman içinde yavaşladığını varsayıyoruz. Bu, büyümenin daha çok ilk yıllarda, sonraki yıllara göre daha yavaşladığını yansıtmak içindir.

DCF, bir dolgunun gelecekteki bir dolardan daha az değerli olduğu fikrine dayanır ve bu nedenle bu gelecekteki nakit akışlarının toplamı, bugünkü değerlerine indirgenir. İlk 10 yıllık dönemde gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesapladıktan sonra, ilk aşamanın ötesindeki tüm gelecekteki nakit akışlarını hesaplayan Terminal Değeri hesaplamamız gerekiyor. Birçok nedenle, gelecekteki büyümeyi aşamalar arasında bir ülkenin GSMH büyümesini aşamayan oldukça konservatif bir oran kullanıyoruz. Bu durumda, gelecekteki büyümeyi tahmin etmek için 10 yıllık hükümet tahvili getirisi olan %2.3’ün 5 yıllık ortalamasını kullanıyoruz. 10 yıllık ‘büyüme’ döneminde olduğu gibi, gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değere indirgiyoruz ve bunun için özsermaye maliyeti olan %7.2’lik bir özsermaye maliyeti kullanıyoruz.

Total Değeri, önümüzdeki on yıl için nakit akışlarının toplamının birleşimine indirgenmiş terminal değeri eklediğimizde elde ederiz. Bu durumda, Total Değerimiz 11 milyar USD’ye tekabül eder. Son adım ise, özsermaye değerini hisse başına düşürmektir. Mevcut 66.9 USD’lik hisse fiyatına göre, şirketin mevcut hisse fiyatından %27 daha düşük bir değere sahip olduğu görülmektedir. Herhangi bir hesaplamanın varsayımları değerlendirmenin büyük bir etkisi olduğundan, bunu bir kaba tahmin olarak değil, en son kuruşuna kadar kesin bir şekilde değerlendirmek daha iyidir.

Bu makalede Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI) için kullanılan bir değerleme yöntemi olan İndirimli Nakit Akışı (DCF) modeli incelenmektedir. Bu model, ileriye yönelik nakit akışlarının tahmin edilerek bugünkü değerlerine indirgenmesi işlemine dayanmaktadır.

DCF modeli genellikle iki aşamalı bir model olarak kullanılır. İlk aşamada yüksek büyüme, ikinci aşamada ise düşük büyüme dönemi belirlenir. İlk aşamada, önümüzdeki on yıl boyunca işletmenin elde edeceği nakit akışları tahmin edilir. Bu tahminler mümkün olduğunca analist tahminleri kullanılmakla birlikte, mevcut değilse önceki değerler ekstrapole edilir. Büyüme hızının zaman içinde yavaşladığı varsayılır.

DCF modeline göre, gelecekteki nakit akışları toplamı, bugünkü değerlerine indirgenir. İlk 10 yıllık dönemdeki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplandıktan sonra, Terminal Değeri hesaplanır. Bu hesaplamada konservatif bir oran kullanılmakta olup, 10 yıllık hükümet tahvili getirisi olan %2.3’ün 5 yıllık ortalaması kullanılmaktadır. Gelecekteki nakit akışları ise özsermaye maliyeti olan %7.2 ile bugünkü değerlerine indirgenir.

Total Değer, önümüzdeki on yıl için nakit akışlarının toplamıyla birleşimini indirgenmiş terminal değerini ekleyerek hesaplanır. Toplam Değer 11 milyar USD olarak bulunmuştur. Son adım ise, özsermaye değerini hisse başına düşürmektir. Mevcut hisse fiyatıyla karşılaştırıldığında, şirketin mevcut fiyatından %27 daha düşük bir değere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu hesaplamaların varsayımları göz önüne alındığında, kesin sonuçlar elde etmek için daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gereklidir.

Anahtar Terimler:
– İndirimli Nakit Akışı (DCF) modeli: Gelecekte elde edilecek nakit akışlarının bugünkü değerine indirgenerek şirketin değerinin hesaplandığı bir değerleme yöntemi.
– Terminal Değer: İlk aşamanın ötesindeki tüm gelecekteki nakit akışlarının hesaplandığı değer.
– Özsermaye maliyeti: Şirketin özsermaye için kabul ettiği maliyet oranı.

Bu makalede ele alınan konularla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz:
Simply Wall St (İngilizce): Şirketlerin içsel değerlerini tahmin etmek için analiz modelleri sunan bir platform.
Donaldson Company, Inc. (İngilizce): Donaldson Company resmi web sitesi.