Fraud Case Involving “The Taco Truck Guy” Under Investigation in California

Law enforcement agencies in San Bernardino and Stanislaus counties are currently investigating a man known as “the taco truck guy” for allegedly defrauding numerous individuals out of hundreds of thousands of dollars. Fernando Ochoa Juaregui, the owner of 8A Food Truck Inc., is accused of entering into agreements with over 40 people in the Central Valley region, promising to sell or build food trucks for them.

The investigation initially involved dozens of victims, but more individuals have since come forward with similar complaints. Apparently, this fraud case extends even further into the Inland Empire area. Complaints against Juaregui have been reported to the Ceres Police Department, as well as other law enforcement agencies in San Bernardino County.

One victim claims to have lost $47,600 in a fraudulent food truck business deal with Juaregui in 2022. It seems that Juaregui’s company experienced delays in completing several projects, which caused customers to request refunds. Juaregui is now taking action to return money to affected clients and repair his company’s reputation.

Aside from the Central Valley, Juaregui is accused of defrauding at least three individuals in San Bernardino County, who collectively lost $40,000 in food truck deals. These victims claim to have received nothing in return for their payments. In one particular case, a couple in San Bernardino received a trailer, only to have it taken back by Juaregui shortly afterward.

The victims are taking civil legal action against Juaregui to seek compensation for their losses. Some have already obtained judgments against him for breach of contract and fraud. A Modesto attorney representing one of the victims described Juaregui as “the taco truck guy” and emphasized the devastating impact on hard-working individuals who invested their life savings.

As the investigation continues, more victims are encouraged to come forward and share their stories. Law enforcement agencies are determined to bring justice to those affected by this alleged fraudulent business operation.

San Bernardino ve Stanislaus ilçeleri, şu anda “taco kamyonu adamı” olarak bilinen bir adamın, birçok kişiyi yüz binlerce dolar dolandırdığı iddiasıyla soruşturma yapmaktadır. Fernando Ochoa Juaregui, 8A Food Truck Inc.’in sahibi olarak, Orta Vadisi bölgesindeki 40’tan fazla kişiyle anlaşma yaparak onlara yiyecek kamyonu satmayı veya inşa etmeyi vaat etmekle suçlanmaktadır.

Başlangıçta, onlarca mağdur içeren bir soruşturma yapılmıştı, ancak o zamandan beri benzer şikayetlerle daha fazla kişi ortaya çıkmıştır. Bu dolandırıcılık olayının, iç bölgelerin ötesine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Juaregui’ye yönelik şikayetler, Ceres Polis Departmanı’na ve San Bernardino İlçesi’ndeki diğer kanun uygulama kurumlarına bildirilmiştir.

Bir mağdur, Juaregui ile olan sahte bir yiyecek kamyonu işi anlaşmasında 2022 yılında 47,600 dolar kaybettiğini iddia ediyor. Juaregui’nin şirketinin çeşitli projeleri tamamlamada gecikme yaşadığı ortaya çıkmış ve bu da müşterilerin geri ödeme talep etmesine neden olmuştur. Juaregui, etkilenen müşterilere para iadesi yapmak ve şirketinin itibarını düzeltmek için harekete geçmektedir.

Orta Vadisi’nin yanı sıra, Juaregui’nin San Bernardino İlçesi’nde en az üç kişiyi dolandırdığı iddia edilmektedir ve bu kişiler toplamda 40,000 dolarlık yiyecek kamyonu anlaşmalarında hiçbir şey almadıklarını iddia etmektedir. Özellikle bir durumda, San Bernardino’da bir çift, Juaregui tarafından hemen geri alındıktan sonra bir römork aldıklarını bildirdi.

Mağdurlar, kayıplarının telafi edilmesi için Juaregui’ye karşı hukuki önlemler almaktadır. Bazılarının zaten sözleşme ihlali ve dolandırıcılık gerekçesiyle kendisi aleyhine hüküm elde ettiği bildirilmiştir. Bir mağduru temsil eden Modesto’daki bir avukat, Juaregui’yi “taco kamyonu adamı” olarak tanımlamış ve hayat birikimlerini yatıran çalışkan insanlar üzerindeki yıkıcı etkiyi vurgulamıştır.

Soruşturma devam ettikçe, daha fazla mağdurun ortaya çıkması ve hikayelerini paylaşmaları teşvik ediliyor. Kanun uygulama kurumları, bu iddialı dolandırıcı işletmeden etkilenenlere adalet getirmek konusunda kararlıdır.

Kaynak: [link name](https://www.example.com)