A prominent Japanese company has announced its decision to sever ties with the Israeli arms manufacturer Elbit Systems, citing the recent ruling by the International Court of Justice (ICJ) that Israel’s actions in Gaza could potentially amount to genocide. Itochu, an influential trading firm listed at number 96 on Fortune’s Global 500, revealed that its aviation division will be terminating its memorandum of understanding (MOU) with Elbit. Elbit, as Israel’s leading defense contractor, has long been targeted by anti-Zionist activists, including groups such as Palestine Action, who have organized protests and blockades against the company. Japanese activists, in particular, staged demonstrations outside Itochu’s aviation division to protest its association with Israel.

During an earnings press conference, Tsuyoshi Hachimura, the Chief Financial Officer of Itochu, explained that the two companies had been collaborating to meet the demands of Japan’s defense ministry. Hachimura acknowledged the ICJ’s order, stating, “Considering the International Court of Justice’s ruling on January 26 and the Japanese government’s support for the Court’s role, we have already suspended new activities related to the MOU and plan to terminate it by the end of February.”

The ICJ’s preliminary ruling has urged Israel to take measures to prevent further violence against Palestinians and emphasized its obligations under the UN Genocide Convention. However, Israel has ignored the ruling and continued its onslaught in Gaza, resulting in the deaths of over 1,000 Palestinians within two weeks of the decision. Furthermore, Israel has maintained its deadly blockade, denying humanitarian aid to those in need.

Advocates of the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement view Itochu’s decision as a significant triumph. They have long campaigned for companies to sever ties with Elbit and other collaborators implicated in Israel’s genocide. In a statement, the Palestinian BDS National Committee (BNC) expressed their appreciation for the decision, praising the coalition of solidarity groups, including BDS Japan Bulletin, for their efforts. The BNC contends that collaborating with Elbit, which supplies arms to Israel’s genocidal forces, makes companies complicit in Israeli crimes and international law violations.

The BDS movement has recently achieved several notable successes. Companies targeted by BDS-related boycotts, such as McDonald’s and Starbucks, reported lower-than-expected profits. Following McDonald’s announcement that they anticipate an improvement in certain markets only after a “resolution in the Middle East,” their shares plummeted by 4.3 percent, according to the Financial Times. The Itochu decision further strengthens the BDS movement’s momentum.

Bir İtalyan şirketinin, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım olarak kabul edilebileceğine dair son kararı göz önüne alınarak İsrail silah üreticisi Elbit Systems ile olan bağlarını koparma kararı açıkladığı bildirildi. Fortune Global 500 listesinde yer alan etkili bir ticaret firması olan Itochu, havacılık bölümünün Elbit ile olan mutabakat muhtırasını sonlandıracağını duyurdu. İsrail’in önde gelen savunma müteahhidi Elbit, Filistin Eylemi gibi anti-Siyonist aktivistlerin hedefi olmuş ve bu gruplar şirkete karşı protestolar ve ablukalar düzenlemiştir. Özellikle Japon aktivistler, Itochu’nun havacılık bölümü önünde İsrail ile olan ilişkisini protesto etmek için gösteriler düzenlemiştir.

Bir kazanç basın konferansı sırasında Itochu’nun Mali İşler Müdürü Tsuyoshi Hachimura, iki şirketin Japonya Savunma Bakanlığı’nın taleplerini karşılamak için işbirliği yaptığını belirtti. Hachimura, UAD’nin kararına atıfta bulunarak, “Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Ocak tarihli kararını ve Japon hükümetinin Divan’ın rolüne desteğini düşünerek, mutabakat muhtırasıyla ilgili yeni faaliyetleri askıya aldık ve Şubat ayı sonuna kadar sonlandırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

UAD’nin geçici kararı, İsrail’in Filistinlilere karşı şiddeti önlemek için önlemler almasını ve BM Soykırım Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerini vurgulamıştır. Ancak İsrail, bu kararı görmezden gelmiş ve Gazze’deki saldırılarını sürdürmüş, kararın alınmasından iki hafta içinde 1.000’den fazla Filistinlinin ölümüne neden olmuştur. Ayrıca İsrail, insani yardım taleplerini reddederek ölümcül ablukasını sürdürmektedir.

Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) hareketinin savunucuları, Itochu’nun kararını önemli bir zafer olarak görüyorlar. Uzun süredir, BDS ve Elbit gibi İsrail’in soykırım suçlamasıyla suçlanan diğer işbirlikçilerle ilişkileri kesmek için şirketlere çağrı yapmışlardır. Filistin BDS Ulusal Komitesi (BNC) bir açıklamada, BDS Japan Bulletin gibi destek gruplarının koalisyonunu överek, Elbit ile işbirliği yapmanın, şirketleri İsrail’in suçlarına ve uluslararası hukuk ihlallerine ortak yapmak olduğunu belirtmiştir.

BDS hareketi son zamanlarda birkaç önemli başarıya imza atmıştır. BDS bağlantılı boykotlarla hedef alınan şirketler, McDonald’s ve Starbucks gibi, beklenenden daha düşük kar açıklamışlardır. McDonald’s’ın, “Orta Doğu’da bir çözüm sağlandıktan sonra belirli pazarlarda iyileşme beklediklerini” açıklamasının ardından hisseleri Financial Times’e göre %4,3 düşmüştür. Itochu’nun kararı, BDS hareketinin ivmesini daha da güçlendirmektedir.