Israel Aerospace Industries (IAI) Ramps Up Profits in Q1 2024

Israel Aerospace Industries (IAI), the leading defense and technological company in Israel, has reported a significant surge in its net income for the first fiscal quarter of 2024. According to the company’s financial statements, IAI’s net income reached USD 135 million, a 48% increase compared to the same period last year.

The company attributes this impressive growth to its strong cash flow and sales performance. IAI generated a total of USD 1,780 million in cash flow, while its sales amounted to USD 1,432 million. These figures demonstrate the company’s strong position in the defense and technology sectors.

Additionally, IAI’s earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) increased by 19% to USD 217 million, highlighting the company’s efficiency and profitability.

IAI also emphasized its robust order backlog, with a sale value of USD 19.1 billion for orders yet to be shipped. Furthermore, the company’s free cash flow remained strong at USD 3,200 billion, indicating its ability to manage expenses and maintain a solid financial position.

Chairman of IAI, Amir Peretz, expressed his confidence in the company’s performance and its contribution to Israel’s security. He stated, “Israel Aerospace Industries is Israel’s leading and most successful defense and technological company, and we are committed to continuing this excellent performance in all our fields of activity.”

CEO Boaz Levy highlighted the international recognition of IAI’s systems in the face of escalating threats. He stated, “The whole world is witnessing the impressive performance of IAI’s systems in the face of unprecedented threats and attacks from Iran and its proxies. The increase in demand for our systems worldwide is a testament to the innovation and originality demonstrated by our employees.”

IAI’s financial success reflects its pioneering work and the confidence it has instilled in its systems, not only in Israel but also globally. As the company remains committed to excellence, it is poised to maintain its influential position in the defense and technology industries.

İsrail’in önde gelen savunma ve teknoloji şirketi Israel Aerospace Industries (IAI), 2024 mali yılının ilk çeyreğinde net gelirinde önemli bir artış bildirdi. Şirketin finansal raporlarına göre, IAI’nın net geliri geçen yılın aynı dönemine göre %48 artarak 135 milyon doları buldu.

Şirket, bu etkileyici büyümeyi güçlü nakit akışına ve satış performansına bağlamaktadır. IAI, toplamda 1.780 milyon dolar nakit akışı yaratırken, satışları 1.432 milyon doları buldu. Bu rakamlar, şirketin savunma ve teknoloji sektörlerindeki güçlü konumunu göstermektedir.

Ayrıca, IAI’nın faiz, vergi, amortisman ve itfasına (FAVÖK) göre kazançları %19 artarak 217 milyon dolara yükseldi, bu da şirketin verimliliğini ve karlılığını vurgulamaktadır.

IAI ayrıca, sevkiyatı henüz gerçekleşmemiş 19.1 milyar dolarlık bir satış değeri olan sağlam bir sipariş birikeceğine dikkat çekti. Ayrıca, şirketin serbest nakit akışı 3.200 milyar dolarla güçlü kalmıştır, bu da giderleri yönetme ve sağlam bir finansal pozisyonu koruma yeteneğini göstermektedir.

IAI Başkanı Amir Peretz, şirketin performansına ve İsrail’in güvenliğine katkısına olan güvenini ifade etti. Şunları söyledi: “Israel Aerospace Industries, İsrail’in önde gelen ve en başarılı savunma ve teknoloji şirketidir ve tüm faaliyet alanlarımızda bu mükemmel performansı sürdürmek konusunda kararlıyız.”

CEO Boaz Levy, IAI’nın sistemlerinin artan tehditler karşısında uluslararası tanınmasına vurgu yaptı. Şunları belirtti: “Tüm dünya, İran ve vekillerinin benzeri görülmemiş tehditler ve saldırılar karşısında IAI’nın sistemlerinin etkileyici performansını gözlemlemektedir. Dünya genelinde sistemlerimize olan talepteki artış, çalışanlarımız tarafından gösterilen yenilik ve özgünlüğün bir kanıtıdır.”

IAI’nın finansal başarısı, öncü çalışmalarını ve sistemlerine olan güveni yansıtmaktadır, sadece İsrail’de değil, aynı zamanda küresel olarak da. Şirket, mükemmelliğe olan bağlılığını sürdürdükçe, savunma ve teknoloji endüstrilerindeki etkin konumunu korumaya hazırdır.