Life Corporation Sees Legal Consequences for AI-Generated Robocalls

New Hampshire’s Attorney General, John Formella, has revealed that a telecom company based in Texas, Life Corporation, was responsible for the AI-generated robocalls impersonating President Joe Biden during the state’s presidential primary last month. The calls, which aimed to discourage voters, were traced back to Life Corporation and its owner, Walter Monk.

In response to these findings, Formella’s office issued a cease-and-desist letter to Life Corporation and initiated a criminal investigation into the matter. The Federal Communications Commission (FCC) also took action by sending cease-and-desist letters to both Life Corporation and another Texas-based company, Lingo Telecom, presumed to be the voice service provider associated with the calls.

Formella emphasized the significance of upholding public confidence in the electoral process, stating that addressing this issue was one of their highest priorities. He also conveyed a strong message of deterrence to anyone considering undermining future elections through AI or other means.

Although the original article referenced the involvement of voice-cloning software from the AI startup Eleven Labs, the responsibility was not attributed to the company itself. However, the FCC recently proposed an update to the Telephone Consumer Protection Act (TCPA) to ban robocalls using AI-generated voices, further addressing concerns related to this technology.

Consumer protection and the assurance of caller authenticity are key priorities for the FCC. The TCPA has previously been used to penalize junk callers, including individuals who made threatening calls during the 2020 election. FCC Chairwoman Jessica Rosenworcel expressed the importance of consumers knowing the true identity of the individuals on the other end of the line.

As legal proceedings unfold, actions taken by both the New Hampshire Attorney General’s office and the FCC signify a strong commitment to combating AI-generated robocalls and protecting the integrity of elections.

New Hampshire Başsavcısı John Formella, Telekom şirketi Life Corporation’in, başkan Joe Biden’ı taklit eden AI tarafından üretilen robokonuşmalarla ilgili sorumluluğunu açıkladı. Seçmenleri caydırmayı amaçlayan bu aramalar, Life Corporation ve sahibi Walter Monk’a kadar takip edildi.

Bu bulgulara yanıt olarak, Formella’nın ofisi bir durdurma ve vazgeçme mektubu yayınladı ve olayla ilgili bir ceza soruşturması başlattı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), aramalarla ilişkilendirilen ses hizmeti sağlayıcısı olduğu düşünülen başka bir Texas merkezli şirket olan Lingo Telecom’a da durdurma ve vazgeçme mektupları göndererek önlem aldı.

Formella, seçim sürecine olan halk güveninin korunmasının önemini vurgulayarak, bu sorunun ele alınması konusunun en yüksek önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, gelecekteki seçimleri AI veya diğer yöntemlerle zayıflatmaya niyetlenenlere caydırıcı bir mesaj verdi.

Orijinal makale, AI başlangıç şirketi Eleven Labs’in kullanımını referans almasına rağmen, sorumluluk doğrudan şirkete değil başka biriye atfedildi. Ancak FCC, yakın zamanda AI tarafından üretilen seslerle gerçekleştirilen robokonuşmaları yasaklamak için Telefon Tüketici Koruma Yasası’nda (TCPA) bir güncelleme önerdi ve bu teknolojiyle ilgili endişeleri daha da ele almaktadır.

Tüketici koruması ve arayanın kimliğinin doğruluğunun sağlanması, FCC’nin öncelikli konularıdır. TCPA daha önce, 2020 seçimlerinde tehdit içeren aramalar yapan bireyler de dahil olmak üzere, spam arama yapanlara karşı cezalandırma amacıyla kullanılmıştır. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, tüketicilerin karşı taraftaki bireylerin gerçek kimliklerini bilmelerinin önemini vurgulamıştır.

Yasal süreçler gelişirken, hem New Hampshire Başsavcısı’nın ofisinin hem de FCC’nin alınan önlemleri, AI tarafından üretilen robokonuşmalara karşı mücadele etme ve seçimlerin bütünlüğünü koruma konusundaki güçlü taahhütlerini göstermektedir.