Moundridge, Kansas Welcomes California’s L.A. Tortilla Factory

Moundridge, Kansas is set to experience a significant economic boost with the arrival of a well-established California company. L.A. Tortilla Factory, owned by Flagship Food Group, will be closing its doors after 47 years in California and relocating to Moundridge, right next to Tortilla King.

While the closure of the California factory marks the end of an era, it paves the way for new opportunities in Moundridge. The economic growth brought by the arrival of L.A. Tortilla Factory is a major advantage for the town and its businesses. Moundridge Mayor Kevin Schmidt emphasized the importance of the revenue that the small town will now have access to, which would otherwise be unavailable.

The relocation of the factory also means job opportunities for the local community. Even the addition of 10-15 jobs to an existing business can make a significant difference in a town like Moundridge. Schmidt expressed his optimism about the expansion and hopes that other towns will take notice of Moundridge’s successful economic growth.

Schmidt credits the town’s exponential growth to its collective effort in making the right decisions over the past decade. Moundridge has positioned itself as a community that embraces progress and development.

Flagship Food Group, the parent company of both L.A. Tortilla Factory and Tortilla King, recognized Moundridge as a solid partner in this expansion project. The acquisition of additional land north of the existing property was a crucial step towards the relocation.

As Moundridge welcomes the arrival of L.A. Tortilla Factory, the town looks forward to reaping the benefits of increased revenue and job opportunities. This significant business move highlights Moundridge’s growing stature as an attractive destination for companies seeking expansion.

Moundridge, Kansas, California merkezli iyi kurulmuş bir şirketin gelmesiyle önemli bir ekonomik destek yaşayacak. Flagship Food Group’a ait olan L.A. Tortilla Factory, 47 yıl sonra kapılarını kapatıp Moundridge’a, Tortilla King’in yanına taşınacak.

California fabrikasının kapatılması bir dönemin sonunu işaret ederken, Moundridge için yeni fırsatların yolunu açıyor. L.A. Tortilla Factory’nin gelişiyle getirilen ekonomik büyüme, kasaba ve işletmeleri için büyük bir avantajdır. Moundridge Belediye Başkanı Kevin Schmidt, küçük kasabanın artık ulaşımı olmayan gelire olan erişiminin önemini vurguluyor.

Fabrikanın taşınması aynı zamanda yerel topluma iş imkanları sağlamaktadır. Moundridge gibi bir kasabada mevcut bir işletmeye 10-15 iş eklenmesi bile önemli bir fark yaratabilir. Schmidt, genişlemenin ve diğer kasabaların Moundridge’in başarılı ekonomik büyümesini fark etmesini umduğunu dile getiriyor.

Schmidt, kasabanın katlanarak büyümesini son on yılda doğru kararlar alarak sağladığını söylüyor. Moundridge, ilerlemeyi ve gelişmeyi benimseyen bir toplum olarak kendini konumlandırmıştır.

L.A. Tortilla Factory ve Tortilla King’in ana şirketi olan Flagship Food Group, Moundridge’yi bu genişleme projesinde güvenilir bir ortak olarak görmüştür. Var olan mülkün kuzeyinde ek arazinin satın alınması, taşınma için kritik bir adımdır.

Moundridge L.A. Tortilla Factory’nin gelişiyle artan gelir ve iş imkanlarının faydalarını beklerken, bu önemli işlem Moundridge’in genişleme arayan şirketler için cazip bir destinasyon olarak büyüyen statüsünü vurgulamaktadır.