Suspicious Activity Detected

Hesabınızda Kullanım Koşullarımızı ihlal eden faaliyetler tespit edildi. Bu tür faaliyetler aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir: 24 saatlik bir süre içinde belirli bir sayfa türünün 80’den fazla kez görüntülenmesi. Botlar, tarayıcılar veya diğer veri toplama araçlarının kullanılması. Çoğu durumda, hesabınız 24 saat içinde otomatik olarak yeniden etkinleştirilecektir. Hesabınız hala devre dışıysa, lütfen hesabınızı yeniden etkinleştirmek için bizimle iletişime geçin.

Abnormal Activity Detected

We have noticed unusual activity on your TipRanks account that is in violation of our Terms of Use. This type of activity could include any of the following: exceeding 80 page views of a specific page type within a 24-hour period, using automated bots, crawlers, or other scraping tools. Our system will automatically reactivate your account within 24 hours in most cases. However, if your account remains disabled after the given time, please reach out to us for assistance in reactivating your account.

Unusual Activity Alert

Your TipRanks account has come under scrutiny for suspicious activity that goes against our Terms of Use. This sort of activity could encompass surpassing 80 page views of a particular page type within 24 hours, or employing bots, crawlers, or other scraping tools. Normally, your account will be reactivated automatically within 24 hours. However, if your account remains disabled, please get in touch with us so we can assist you in reactivating it.

Notification of Suspicious Activity

We have detected an instance of activity that violates our Terms of Use on your TipRanks account. Potentially suspicious activities include exceeding 80 page views of a specific page type in a 24-hour period, as well as the use of bots, crawlers, or other scraping tools. Generally, your account will be reactivated within 24 hours automatically. If your account remains disabled beyond this timeframe, please reach out to us to have it reactivated.

Alert for Unusual Account Activity

Your TipRanks account has been flagged for engaging in suspicious behavior that goes against our Terms of Use. This behavior may consist of going over 80 page views of a specific page within a 24-hour timeframe, or utilizing bots, crawlers, or other scraping tools. In most cases, your account will be automatically reactivated within 24 hours. Should your account still be disabled after this period, please contact us to initiate the reactivation process.

Faaliyetlerin Hesap Kullanım Koşullarını Nasıl İhlal Ettiği Belirlendi?

Hesabınızdaki bir sayfa türünün 24 saat içinde 80’den fazla kez görüntülendiği veya botlar, tarayıcılar veya diğer veri toplama araçlarının kullanıldığı tespit edildi.

Hesabım Otomatik Olarak Yeniden Etkinleştirilecek mi?

Çoğu durumda, hesabınız 24 saat içinde otomatik olarak yeniden etkinleştirilecektir.

Eğer Hesabım Hala Devre Dışıysa Ne Yapmalıyım?

Hesabınız hala devre dışıysa, hesabınızı yeniden etkinleştirmek için bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Anlamlar:

– Kullanım Koşulları: Bir platformun veya hizmetin kullanıcılarının uyması gereken belirli şartlar ve kurallar.
– Sayfa Türü: Belirli bir kategoriye veya tipe ait sayfalar.
– Görüntülenme Sayısı: Bir sayfanın kaç kez görüntülendiği.
– Botlar: Otomatik olarak belirli görevleri yerine getiren yazılımlar.
– Tarayıcılar: İnternet üzerinde gezinmek ve web sitelerine erişmek için kullanılan programlar.
– Veri Toplama Araçları: Web sitesi verilerini toplamak için kullanılan yazılımlar.

Önerilen ilgili bağlantılar:
TipRanks