Tevogen Bio Holdings Inc. Becomes a Member of the Nasdaq Family

Tevogen Bio Holdings Inc. recently marked a significant milestone in its journey as it celebrated its listing on the Nasdaq Stock Exchange. In a momentous event, Tevogen Bio rang the opening bell at the Nasdaq Stock Exchange in Times Square, New York, on February 15th, 2024. This moment not only highlighted the company’s commitment to its valued shareholders but also underscored its mission to develop affordable and effective T cell therapies for patients in virology, oncology, and neurology.

Ryan Saadi, MD, MPH, Chief Executive Officer of Tevogen Bio, expressed his gratitude for becoming a part of the Nasdaq family. He emphasized the growth strategy of the company and its dedication to its mission. With this new chapter, Tevogen Bio aims to contribute to the market’s vibrancy and deliver value to both shareholders and patients.

Tevogen Bio is a clinical-stage specialty immunotherapy company that focuses on developing precision T cell therapies for infectious diseases, cancers, and neurological disorders. By leveraging the power of CD8+ cytotoxic T lymphocytes, the company aims to address the significant unmet needs of large patient populations. Tevogen Bio’s leadership strongly believes in ensuring patient accessibility through advanced science and innovative business models, considering them crucial for sustainability and commercial success in the healthcare industry.

With a team of experienced industry leaders and distinguished scientists, Tevogen Bio is driven by its vision of accessible personalized therapeutics. The company recognizes that disruptive business models are necessary to sustain medical innovation and bring about positive changes in the field of medicine.

While looking ahead, Tevogen Bio remains committed to its growth strategies, development plans, and the exploration of new opportunities. The company’s ownership of its key intellectual property assets, including patents and pending patents, ensures its continued focus on driving innovation.

As always, Tevogen Bio prioritizes patient safety and aims to make significant advancements in the field of immunotherapy. By staying at the forefront of technological developments and continuously investing in research and development, Tevogen Bio is poised to make a lasting impact on the lives of patients.

Please note: This article is based on the translated content of the original source article.

Tevogen Bio Holdings Inc., Tevogen Bio adlı şirketin Nasdaq Borsası’na kaydedilmesiyle önemli bir kilometre taşını kutladı. 15 Şubat 2024 tarihinde New York Times Meydanı’nda bulunan Nasdaq Borsası’nda açılış ziliyle başlayan bu an, şirketin değerli hissedarlarına olan bağlılığını vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda viroloji, onkoloji ve nöroloji alanlarındaki hastalar için uygun fiyatlı ve etkili T hücre tedavileri geliştirme misyonunu da desteklemektedir.

Tevogen Bio’nun CEO’su Ryan Saadi, MD, MPH, Nasdaq ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şirketin büyüme stratejisini ve misyonuna olan bağlılığını vurguladı. Tevogen Bio, bu yeni dönemle birlikte, hem hissedarlara hem de hastalara değer sunmayı ve piyasanın hareketliliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tevogen Bio, bulaşıcı hastalıklar, kanserler ve nörolojik bozukluklar için hassas T hücre tedavileri geliştirmeye odaklanan klinik aşama özel bir immünoterapi şirketidir. CD8+ sitotoksik T lenfositlerinin gücünden yararlanarak, şirket büyük hasta popülasyonlarının önemli karşılanmamış ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Tevogen Bio’nun liderliği, sürdürülebilirlik ve ticari başarı için ilerici bilim ve yenilikçi iş modellerini hastaya erişilebilirliği sağlamada önemli olarak görmektedir, sağlık sektöründe.

Deneyimli sektör liderlerinden ve saygın bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilen Tevogen Bio, kişiselleştirilmiş tedavilere erişimin vizyonuyla hareket etmektedir. Şirket, tıp alanında olumlu değişikliklere yol açmak için devrim niteliğindeki iş modellerinin gerekliliğini kabul etmektedir.

Tevogen Bio, büyüme stratejilerine, geliştirme planlarına ve yeni fırsatların keşfine olan bağlılığını sürdürmektedir. Şirketin patentler ve başvuruda bulunan patentler de dahil olmak üzere ana fikri mülkiyet varlıklarına sahip olması, yenilikçiliği sürdürme konusundaki odaklanmasını sağlamaktadır.

Her zaman olduğu gibi, Tevogen Bio hasta güvenliğini öncelikli tutmakta ve immünoterapi alanında önemli ilerlemeler kaydetmeyi amaçlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin öncüsü olmaya devam ederek ve araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapmaya devam ederek, Tevogen Bio hastaların yaşamlarında kalıcı bir etki yaratmaya hazırlanmıştır.

Lütfen dikkat: Bu makale, orijinal kaynak makalenin çevrilen içeriğine dayanmaktadır.

Jargon ve anahtar terimler:
– Nasdaq Stock Exchange: Amerikan menkul kıymetler borsasıdır.
– T cell therapy: T hücre tedavisi, bulaşıcı hastalıklar, kanserler ve nörolojik bozukluklar gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir.
– CD8+ cytotoxic T lymphocytes: CD8+ sitotoksik T lenfositleri, bağışıklık sisteminin hedefe yönelik müdahalesinden sorumlu hücrelerdir.
– Intellectual property assets: Fikri mülkiyet varlıkları, bir şirketin patentler, yenilikler ve fikri mülkiyet hakları gibi entelektüel mülkiyetle ilgili sahip olduğu varlıklardır.
– Immunotherapy: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savaşması için kullanılan bir tedavi biçimidir.

Önerilen ilgili bağlantılar:
Nasdaq Borsası
Tevogen Bio’nun resmi websitesi