Trax Construction Begins Construction on New Contractor Shop

Trax Construction, a family-owned-and-operated construction company, has started the construction of a new contractor shop in Leroy Township. The 21-acre property, owned by Trax Construction, is located on Vrooman Road, on the west side. This new facility will offer more space and accommodate 12 staff members daily once the company relocates from its current shop in Wickliffe.

The township’s zoning inspector, Noell Sivertsen, confirmed that the project is in its initial stages. Trax Construction obtained a conditional use permit during the township’s March 2023 board of zoning appeals meeting, where it was described as an “underground utility business” planning to move in the next five to seven years.

The permit includes specific stipulations, such as the use of screening to conceal equipment and supplies stored on the property. The new shop will solely maintain Trax Construction’s equipment and is not permitted to crush or process materials. Additionally, the permit will require annual renewal.

Located in Leroy Township’s “special interchange” zoning district, the new contractor shop is part of the area surrounding the Interstate 90 and Vrooman Road interchange. The township designed this district to support various commercial, service, office, and retail businesses while also benefiting local residents and neighboring establishments.

Trax Construction offers a range of services, including general contracting, underground utility work, site development, roadway reconstruction, lift and pump stations, hazardous material evacuation, underground storage tanks, culverts, slide restoration, contract trucking, and more, as described on their website.

For further information regarding this project, Trax Construction has yet to respond to inquiries.

According to the township’s zoning map from 2014, most of Leroy Township is zoned for single-family homes with a minimum lot size of 3 acres. However, the special interchange zoning district allows for more diverse commercial and retail uses along major thoroughfares.

Trax Construction, bir aile şirketi olan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, Leroy İlçesi’nde yeni bir yüklenici dükkanının inşasına başlamıştır. Trax Construction’ın sahibi olduğu 21 dönümlük arazi, Vrooman Road’un batı tarafında yer almaktadır. Bu yeni tesis, şirketin mevcut Wickliffe dükkanından taşınacağı zaman daha fazla alan sağlayacak ve günlük olarak 12 personeli ağırlayabilecektir.

Leroy İlçesi’nin imar denetçisi Noell Sivertsen, projenin ilk aşamalarında olduğunu teyit etti. Trax Construction, Mart 2023 tarihli imar itiraz kurulu toplantısında, “yeraltı hizmetleri işi” olarak tanımlandığı ve gelecek beş ila yedi yıl içinde taşınmayı planlayan bir işletme olarak kabul edilmiş ve koşullu kullanım izni almıştır.

İzin, mülk üzerinde depolanan ekipman ve malzemeleri gizlemek için ekran kullanımı gibi belirli şartları içermektedir. Yeni dükkan sadece Trax Construction’ın ekipmanlarını bakımı yapacak ve malzemeleri kırmak veya işlemek için izinli değildir. Ayrıca, izin yıllık olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Leroy İlçesi’nin “özel kavşak” imar bölgesinde yer alan yeni yüklenici dükkanı, Interstate 90 ve Vrooman Road kavşağının çevresindeki bölgenin bir parçasıdır. İlçe, bu bölgeyi çeşitli ticari, hizmet, ofis ve perakende işletmeleri desteklemek amacıyla tasarlamış ve aynı zamanda yerel sakinlere ve komşu işletmelere fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Trax Construction, genel yüklenicilik, yeraltı hizmetleri, alan geliştirme, yol yenileme, pompa istasyonları, tehlikeli madde tahliyesi, yeraltı depolama tankları, menfezler, kayma restorasyonu, kamyon işleri ve daha fazlasını içeren çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirketin web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu projeye ilişkin daha fazla bilgi için Trax Construction henüz sorulara yanıt vermemiştir.

2014 yılında çıkarılan ilçenin imar haritasına göre, Leroy İlçesi’nin çoğu tek aileli evler için 3 dönümlük minimum arsa büyüklüğü ile imarlanmıştır. Ancak, özel kavşak imar bölgesi, ana arterler boyunca daha çeşitli ticari ve perakende kullanımlara izin vermektedir.

Anahtar terimler/jargonlar:
– Conditional use permit: Koşullu kullanım izni
– Zoning inspector: İmar denetçisi
– Zoning appeals meeting: İmar itiraz kurulu toplantısı
– Special interchange zoning district: Özel kavşak imar bölgesi
– Thoroughfares: Ana arterler

Önerilen ilgili bağlantılar:
Trax Construction: Trax Construction’ın resmi web sitesi. Bu site, şirketin sunduğu hizmetler ve daha fazla bilgi için kullanılabilir.