Yeni Araştırmaya Göre Gıda Ambalajlama Sektöründe İnovasyon Zorlukları

Gıda ve içecek endüstrisindeki ambalajlama profesyonellerinin sadece %24’ü şirketlerinin yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğunu kabul etmektedir. Ancak, rapora göre, ankete katılanların %41’i şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde inovasyon yapmayı planladıklarını belirtirken, %24’ü böyle bir yaklaşım için planları olmadığını belirtti ve %10’u inovasyon seviyelerini düşürmek zorunda kalmıştır.

Yenilik yapma isteğinin eksik olmadığını belirten uzmanlara göre, geçen yıl ankete katılanların %96’sı ambalajlama alanında yeni gelişmelerin peşinden gitmenin önemli olduğunu söylemişti. Ancak bu yıl, ambalajlama profesyonelleri inovasyonu yavaşlatabilecek birkaç zorluk olduğunu belirtmiştir:

Katılımcıların neredeyse yarısı (%47) şirketlerinin son beş yıl içinde çalışan çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. ABD’li katılımcıların (%58) ve kağıtla çalışan şirketlerin (%62) çoğunun işten çıkarmalarla karşılaştığı görüldü.
Yaklaşık yarısı (%49) inovasyon sürecinde çok fazla ekip olduğunu ve bu durumun ilerlemeyi engellediğini ifade etti.
Bazı ambalajlama profesyonelleri (%22), şirketlerinin genellikle yenilikçi fikirleri takip etmediğini belirtti.
Organik malzemelerle çalışanların %35’i ise büyümeyi ve inovasyonu desteklemek için yeterli uzmanlığa sahip olmadıklarını hissettiklerini belirtti.

İnovasyon için yaygın yöntemler malzeme türüne göre değişiklik gösterdi. Kağıt ambalaj kullanan şirketler (%62), karton kullananlara (%37) göre harici ortaklardan daha fazla destek almaktaydı. Organik malzemelerle çalışan şirketler (%62) genel ambalajlama şirketlerine (%52) göre ekipler arası işbirliğine daha fazla güvendi.

Katılımcılara şirketlerinin teknoloji yatırımları hakkında da sorular yönlendirildi ve deneyimli çalışanların (%5 yıldan fazla görevde olanlar) %60’ı şirketlerinin yeterince yatırım yapmadığını düşündü. Gıda ambalajlama alanındaki katılımcıların yarısından biraz fazlası (%52) şirketlerinin yeni teknolojileri uyguladığını belirtti, ancak içecek sektöründe bu oran (%44) daha düşüktü. Ambalajlama profesyonelleri, veri toplama, veri analitiği ve 3D baskının ambalajlama alanında en umut vadeden teknolojiler olduğunu belirttiler.

Makalede sunulan ana konular ve bilgiler temel alınarak bir SSS bölümü sunulabilir:

S: Ambalajlama profesyonellerinin yalnızca kaçı şirketlerinin yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğunu kabul ediyor?
C: Gıda ve içecek endüstrisindeki ambalajlama profesyonellerinin sadece %24’ü şirketlerinin yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduğunu kabul etmektedir.

S: Ambalajlama profesyonelleri inovasyon yapmayı ne kadar planlıyor?
C: Ankete katılanların %41’i şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde inovasyon yapmayı planladıklarını belirtiyor.

S: Inovasyon seviyelerini düşürmek zorunda kalanlar hangi yüzde ile temsil edilmektedir?
C: Ankete katılanların %10’u inovasyon seviyelerini düşürmek zorunda kalmıştır.

S: Ambalajlama profesyonelleri inovasyonu yavaşlatabilecek hangi zorlukları ifade etmektedir?
C: Katılımcıların neredeyse yarısı (%47) çalışan çıkarma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, yaklaşık yarısı (%49) çok fazla ekip olduğunu ve bu durumun ilerlemeyi engellediğini ifade etmiştir. Ayrıca, bazı ambalajlama profesyonelleri (%22), şirketlerinin genellikle yenilikçi fikirleri takip etmediğini belirtmektedir.

S: Hangi malzeme türü daha fazla destek alıyor?
C: Kağıt ambalaj kullanan şirketler (%62), karton kullananlara (%37) göre harici ortaklardan daha fazla destek almaktadır. Organik malzemelerle çalışan şirketler (%62) genel ambalajlama şirketlerine (%52) göre ekipler arası işbirliğine daha fazla güvenmektedir.

S: Ambalajlama profesyonelleri hangi teknolojilerin umut verici olduğunu belirtiyor?
C: Ambalajlama profesyonelleri, veri toplama, veri analitiği ve 3D baskının ambalajlama alanında en umut vadeden teknolojiler olduğunu belirtmektedir.

Makalede kullanılan önemli terimler ve jargonlar şunlardır:

– İnovasyon: Yenilikçi fikirler, ürünler veya süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
– Ambalajlama: Gıda ve içecek gibi ürünleri korumak ve sunmak için kullanılan malzemelerin tasarım ve üretimi.
– Uzmanlık: Belirli bir konuda bilgi ve becerilere sahip olma durumu.

İlgili bağlantılar:

https://www.ambalajdunyasi.com.tr/ (Ambalaj Dünyası)
https://www.packworld.com/ (Pack World)