Ynon Kreiz Shares Mattel’s Strategy for Growth in CNBC Interview

Mattel CEO Ynon Kreiz recently sat down with CNBC’s Jim Cramer to discuss the company’s growth strategy and its focus on engaging consumers through culture. Kreiz emphasized the importance of embracing cultural moments and ensuring that Mattel’s brands remain timely.

Rather than viewing consumers as mere buyers, Kreiz highlighted the significance of establishing emotional connections with fans. He credited the company’s toy business turnaround to its efforts to become more relevant and connected to customers, stating that they have been executing their toy strategy consistently and successfully.

One example of Mattel’s commitment to staying relevant is its collaboration with Warner Bros. Discovery on the “Barbie” movie, which received immense box office success. Building on this momentum, Mattel plans to expand its cinematic universe with films featuring other iconic toys like Barney and Hot Wheels.

Furthermore, Mattel has introduced Super Bowl-themed toys, including Barbie dolls, showcasing its dedication to keeping its brands connected to cultural events and trends. Kreiz assured that Mattel is focused on growing and elevating its IP strategy, entertainment strategy, and various platforms such as television, digital, consumer products, publishing, and location-based entertainment.

While Mattel’s fourth-quarter earnings fell short of analysts’ expectations, with sales totaling $1.62 billion instead of the anticipated $1.66 billion, the company remains optimistic about its future growth prospects. With a strong emphasis on cultural relevance and emotional connections with consumers, Mattel aims to continue creating special moments and connections with its loyal fanbase.

In summary, Mattel’s CEO Ynon Kreiz discussed the company’s growth strategy in an interview with CNBC, emphasizing the importance of embracing culture and establishing emotional connections with consumers. With plans to expand its cinematic universe and a focus on maintaining relevance through various platforms, Mattel aims to continue its upward trajectory in the toy industry.

Mattel CEO Ynon Kreiz, Mattel CEO’su Ynon Kreiz, CNBC’nin Jim Cramer ile yaptığı röportajda şirketin büyüme stratejisini ve tüketicilerle kültür aracılığıyla etkileşimde bulunma odaklanmasını tartıştı. Kreiz, tüketicileri sadece alıcılar olarak görmek yerine, fanlarla duygusal bağlar kurmanın önemini vurguladı. Oyuncak işinin dönüşümünü şirketin daha ilgili ve müşterilere bağlı olma çabalarına atfeden Kreiz, oyuncak stratejilerini tutarlı ve başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Mattel’ın ilgili kalmaya verdiği önemin bir örneği, “Barbie” filminde Warner Bros. Discovery ile yaptığı işbirliğidir ve bu film büyük bir gişe başarısı elde etti. Mattel, bu ivmeden yararlanarak Barney ve Hot Wheels gibi diğer ikonik oyuncaklarını içeren filmlerle sinematik evrenini genişletmeyi planlamaktadır.

Ayrıca, Mattel, Super Bowl temalı Barbie bebekler gibi oyuncakları piyasaya sürerek markalarını kültürel etkinlikler ve eğilimlerle bağlantılı tutma taahhüdünü göstermiştir. Kreiz, Mattel’in IP stratejisi, eğlence stratejisi ve televizyon, dijital, tüketici ürünleri, yayıncılık ve mekan tabanlı eğlence gibi çeşitli platformları büyütmeye ve geliştirmeye odaklandığını belirtti.

Mattel’ın dördüncü çeyrek kazançları analistlerin beklentilerinin altında kalsa da, satışlar 1.62 milyar dolar yerine beklenen 1.66 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirket, gelecekteki büyüme potansiyelleri konusunda iyimser olmaya devam etmektedir. Kültürel ilgiliği ve tüketiciyle duygusal bağlarına odaklanarak, Mattel, sadık hayran kitlesiyle özel anları ve bağlantıları oluşturmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

Özetlemek gerekirse, Mattel CEO’su Ynon Kreiz, CNBC ile yaptığı röportajda şirketin büyüme stratejisini tartışarak kültürü benimsemenin ve tüketicilerle duygusal bağlar kurmanın önemini vurguladı. Sinematik evrenini genişletme planları ve çeşitli platformlar aracılığıyla ilgili kalma odaklı bir yaklaşımla, Mattel oyuncak sektöründeki yükselişini sürdürmeyi amaçlamaktadır.