FBI, Waukesha Güneş Enerjisi Şirketini İncelemektedir

FBI, bir arama emri tarafından belirtilen bir özel ajan tarafından, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütmektedir. Waukesha’da faaliyet gösteren bir güneş enerjisi şirketi olan Sun Badger Solar, müşterilerini tamamlanmayan veya hiç kurulmayan güneş panelleri için sorumlu tutmakta ve dolandırıcılık iddialarına maruz kalmaktadır.

Tricklebee Café, güneş enerjisine geçmek için Sun Badger Solar ile anlaşma yapmış bir kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Ancak, şirketin iflas etmesiyle birlikte, Tricklebee Café’nin güneş panelleri hala kullanılmamaktadır ve yapılacak işleri tamamlanmamıştır.

Tricklebee Café, güneş panellerinin kurulumu için Sun Badger Solar’a yaklaşık 35.000 dolar ödemiştir. Ancak şirkete ulaşılmadığı ve panellerin aktif hale getirilmediği bir dönemde, bu ödeme boşa gitmiştir. Müşterilerin beklentileri karşılanamamış ve Tricklebee Café’nin kömür tüketimini sıfıra indirme amacı gerçekleştirilememiştir.

Sun Badger Solar hakkında çeşitli davalara odaklanan bir şehir olan Chicago, şirketi “yanıltıcı ve haksız uygulamalarla … konut güneş paneli sistemleri satma sürecinde” suçlamaktadır. Bu dava, şirketin “haksız kazanç” sağladığı iddiasını ortaya koymaktadır.

Wisconsin Ticaret ve Tüketici Koruma Departmanı, 2022 yılından bu yana Sun Badger Solar LLC hakkında 148 şikayet almıştır. Wisconsin İyi İş Bürosu ise 100 mutsuz müşteriden şikayet almıştır. Müşterilerin büyük bir kısmı, evlerini yenilemek için krediler aldıkları şirkete tam ödeme yapmış veya büyük ön ödemeler yapmışlardır.

Bu dolandırıcılık olayının araştırılması için FBI, Kaliforniya’daki Slack Technologies’de bir arama emri uygulamıştır. Slack, çalışanların iletişim kurmak için kullandığı bir sohbet aracıdır. Arama emri, müşterilere yapılan yanıltıcı beyanlarla ilgili şirket çalışanlarının zihni durumunu ortaya çıkaracak kayıtların bulunmasını talep etmektedir.

Şirketin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, müşterilere vaat edilen sürelerin gerçekleştirilemediğini göstermektedir.

Sun Badger Solar’a yapılan ödemelerin, özellikle işçilere gittiği ve müşterilere geri ödeme yapılamayacağı ortaya çıkmıştır. Birçok müşteri, güneş enerjisi sistemlerinin tamamlanması için başka şirketlerle anlaşma yapmak zorunda kalmıştır.

Tricklebee Café de güneş enerjisi sistemini düzeltmek için başka bir şirketle anlaşma yapmıştır ve yakın bir zamanda panellerin faaliyete geçeceğini ummaktadır.

Dolandırıcılık olayı toplamda 1,3 milyon doların üzerinde kayba yol açmıştır. Şirketin sahibi olan Trevor Sumner ile iletişime geçilememiş ve şirketin alıcısı olan John Wirth da yorum yapmamıştır.

Makalede sunulan temel konular ve bilgilere dayalı bir SSS bölümü aşağıda bulunmaktadır:

1. Soru: FBI, hangi şirketi soruşturmaktadır?
Cevap: FBI, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak Waukesha’da faaliyet gösteren güneş enerjisi şirketi Sun Badger Solar’ı soruşturmaktadır.

2. Soru: Tricklebee Café, hangi sorunu yaşıyor?
Cevap: Tricklebee Café, güneş panellerinin kurulumu için ödeme yaptığı Sun Badger Solar’la anlaşma yapmış ancak şirket iflas ettiği için paneller hala kullanılmamaktadır ve işler tamamlanmamıştır.

3. Soru: Sun Badger Solar hakkında hangi suçlamalar mevcuttur?
Cevap: Şehir olarak bilinen Chicago, Sun Badger Solar’ı “konut güneş paneli sistemleri satma sürecinde yanıltıcı ve haksız uygulamalarla” suçlamaktadır. Bu suçlama, şirketin “haksız kazanç” sağladığı iddiasını ortaya koymaktadır.

4. Soru: Sun Badger Solar hakkında kaç şikayet alındı?
Cevap: Wisconsin Ticaret ve Tüketici Koruma Departmanı, 2022 yılından bu yana Sun Badger Solar LLC hakkında 148 şikayet almıştır. Wisconsin İyi İş Bürosu ise 100 mutsuz müşteriden şikayet almıştır.

5. Soru: FBI neden Slack Technologies’te arama emri uyguladı?
Cevap: FBI, Slack Technologies’teki arama emriyle, şirket çalışanlarının müşterilere yapılan yanıltıcı beyanlarla ilgili kayıtların bulunmasını talep etmektedir. Slack, çalışanların iletişim kurmak için kullandığı bir sohbet aracıdır.

Bu makaledeki anahtar terimler ve jargonlar:

1. Dolandırıcılık: Bir kişinin veya kuruluşun haksız yolla başkasının malını veya parasını ele geçirme eylemi.
2. Araştırma emri: Mahkeme tarafından verilen, yetkili makamlara kamu düzenini sağlama veya suçları soruşturma yetkisi veren bir emir.
3. İflas: Bir şirketin, borçlarını ödeyemez duruma gelmesi ve faaliyetlerini durdurması.
4. Kar amacı gütmeyen organizasyon: Kâr elde etmek yerine bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ve karını o amaca yönlendiren bir kuruluş.

Önerilen ilgili bağlantılar:

1. FBI – FBI resmi web sitesi
2. Sun Badger Solar – Sun Badger Solar’ın resmi web sitesi
3. Chicago Hükümeti – Chicago Hükümeti resmi web sitesi
4. Wisconsin Ticaret ve Tüketici Koruma Departmanı – Wisconsin Ticaret ve Tüketici Koruma Departmanı resmi web sitesi
5. Wisconsin İyi İş Bürosu – Wisconsin İyi İş Bürosu resmi web sitesi