Kurumsal Amerika, Çeşitlilik, Eşitlik ve Dahil Edilme İşlerinde Küçülüyor

Kurumlar, 2020 yılında George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırksal eşitlik konusunda büyük taahhütlerde bulunmuş ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil edilme alanında uzmanlaşmış ekipleri işe almışlardı. Ancak şimdi, kurumsal Amerika bu alandan çekiliyor ve DEI işlerini dış kaynaklara yönlendiriyor. The Washington Post ile paylaşılan Revelio Labs verilerine göre, DEI işleri 2023 yılında zirve yapmış, ancak o yıl %5 düşmüş ve 2024 yılı itibarıyla %8 küçülmüş durumda. İş gücü dinamiklerini takip eden Revelio’ya göre, DEI rollerinde işten ayrılma oranı, DEI olmayan işlerin yaklaşık iki katı olmuştur.

Zoom, geçtiğimiz haftalarda genel işten çıkarmalar kapsamında iç DEI ekibini kaldırdı ve Snap, temsil edilmeyen gruplar için personel elde tutma ve katılım çabalarında çalışanları işten çıkardı. Meta, Tesla, DoorDash, Lyft, Home Depot, Wayfair ve X gibi büyük şirketler, 2023 yılında DEI ekiplerinin boyutunu %50 veya daha fazla oranda azaltarak ciddi kesintiler yapmışlardı. Zoom’un COO’su Aparna Bawa, 29 Ocak tarihli bir memo ile şirketin iç DEI ekibini DEI danışmanlarıyla değiştireceğini ve değerlerini doğrudan insan programlarına yerleştireceklerini belirtti. Colleen Rodriguez, şirketin küresel kurumsal iletişim başkanı, Zoom’un DEI çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kurumsal Amerika’nın DEI’dan gerilemesi, ırksal eşitliği artırmaya yönelik sistemik çabalara yönelik artan yasal risk ve siyasi düşmanlıkla eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir. Yükseköğretim Kroniği’ne göre, eyalet yasama meclisleri 2023 yılından bu yana en az 65 anti-DEI yasa tasarısı sunmuşlardır. Harvard Üniversitesi’nin ilk siyah başkanı Claudine Gay’in Ocak ayında yaptığı intihal iddialarıyla istifası, onu görevden uzaklaştırma kampanyasının liderliğini yapan muhafazakar aktivist tarafından “Amerika’nın kurumlarında DEI’nin sonu başlangıcı” olarak nitelendirilmiştir. Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, kurumsal kazanç görüşmelerinde DEI’ye yapılan atıflar geçtiğimiz yıl düşüş göstermiştir.

Küçülen DEI ekiplerine sahip olan bazı şirketler çalışmadan vazgeçmiyor, DEI ekiplerini kurduklarında aşırı işe alım yapmış oluyorlar. Ancak, bazen bu ayrı bir girişim olarak faaliyet gösteren bir şirketin ana iş fonksiyonunun yanında 25 kişilik bir çeşitlilik ekibinin oturması her zaman mantıklı olmadığını belirtmek gerekiyor. “Şirketler, ‘Bunu denedik, bir etkisi olmadı, farklı bir şey deneyeceğiz’ diyebilmelidir” şeklinde yorumda bulunan DEI danışmanlık şirketi Paradigm’in CEO’su Joelle Emerson’a göre.

Bu yeniden düzenleme, ciddi yasal baskılar altında gerçekleşmektedir. Geçen yıl, Yüksek Mahkeme, üniversite kabul sürecinde ayrımcılığa son verirken, karar doğrudan işverenlere uygulanmamaktadır. Ancak, bu karar, önemli ölçüde muhafazakar aktivistler tarafından yönlendirilen ırk temelli politikaları diğer Amerikan yaşam alanlarında iptal etme girişimlerini başlatmıştır.

Bazı şirketler bu trende karşı çıkıyorlar. Revelio’nun verilerine göre, J.M. Smucker, Victoria’s Secret, Michaels, Moderna, Prudential ve ConocoPhillips gibi büyük şirketler, DEI ekiplerini 2023 yılında %50 veya daha fazla artırmışlardır.

Makalede sunulan ana konular ve bilgilere dayalı olarak bir SSS bölümü hazırladım:

Soru: DEI nedir?
CEVAP: DEI, çeşitlilik, eşitlik ve dahil edilme kavramlarını içeren bir kısaltmadır. Kurumsal Amerika’da DEI, ırksal eşitlik konusundaki çabalara odaklanan ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil edilme alanında uzmanlaşmış ekipleri de içeren bir yaklaşım olarak kabul edilir.

Soru: DEI çalışmaları neden azalmaktadır?
CEVAP: DEI çalışmalarındaki azalma, artan yasal riskler ve siyasi düşmanlık nedeniyle gerçekleşmektedir. The Washington Post verilerine göre, DEI işleri 2023’te zirve yapmış, ancak sonrasında azalmıştır. Ayrıca, birçok eyaletin 2023’ten bu yana anti-DEI yasa tasarıları sunması da etkili olmuştur. DEI’ye yönelik siyasi eleştiriler ve azalan kurumsal kazanç görüşmelerinde yapılan atıflar da etkide bulunmuştur.

Soru: Bazı şirketler DEI ekiplerini artırmaktadır, bu şirketler hangileridir?
CEVAP: J.M. Smucker, Victoria’s Secret, Michaels, Moderna, Prudential, ConocoPhillips gibi büyük şirketler, DEI ekiplerini 2023 yılında %50 veya daha fazla artırmışlardır.

Soru: DEI işleri dış kaynaklara yönlendiriliyor mu?
CEVAP: Evet, birçok şirket DEI işlerini dış kaynaklara yönlendirmektedir. Örneğin, Zoom COO’su Aparna Bawa, iç DEI ekibini DEI danışmanlarıyla değiştireceklerini ve değerlerini doğrudan insan programlarına yerleştireceklerini belirtmiştir.

Soru: DEI ekiplerinin küçülmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir?
CEVAP: Verilere göre, DEI rollerinde işten ayrılma oranı, DEI olmayan işlerin yaklaşık iki katıdır. DEI ekiplerinin küçülmesi, şirketlerin ırksal eşitlik ve çeşitlilik çabalarında gerilemeleriyle sonuçlanabilir.

Soru: DEI’ye yönelik yasal baskılar nelerdir?
CEVAP: Yüksek Mahkeme’nin üniversite kabul sürecinde ayrımcılığa son verme kararı, muhafazakar aktivistler tarafından diğer alanlarda ırk temelli politikaları iptal etme girişimlerini tetiklemiştir. Bu tür yasal baskılar, kurumsal Amerika’nın DEI çalışmalarını azaltmasına yol açabilir.

İlgili bağlantılar:
The Washington Post
Revelio Labs
Wall Street Journal