Lloyd’s of London Invests in Axio to Drive Innovation in the Insurance Industry

Lloyd’s of London, the renowned re/insurance marketplace, has recently made an investment in Axio to support the development of innovative insurance solutions within the London insurance market. This strategic move comes after Axio participated in Lloyd’s Lab Cohort 10, where it successfully piloted an extension of its pioneering Axio360 platform.

Eleanor Bucks, Lloyd’s Chief Investment Officer, expressed excitement about the investment and stated that the Lloyd’s Lab provides an opportunity for the company to back innovative companies that have a strong shared interest in the insurance industry. Bucks emphasized the importance of generating attractive returns on capital and contributing to the growth of these companies for the benefit of the market.

The Axio360 platform was primarily designed to help Lloyd’s syndicates create comprehensive coverage solutions for cyber physical damage exposure. It serves as a decision-making engine for holistic cyber risk management, encompassing cybersecurity assessments, cyber risk quantification (CRQ), risk transfer, and cyber insurance analysis.

As the world faces increasingly sophisticated forms of cyber attacks, the demand for coverage against cyber physical damage continues to grow. Axio, with its expertise in quantifying cyber risk for critical infrastructure organizations, believes that partnering with Lloyd’s is a natural progression in fulfilling its goal of assisting the insurance industry in effectively addressing cybersecurity risks.

Scott Kannry, CEO and co-founder of Axio, expressed gratitude in welcoming Lloyd’s to the Axio investor family. He emphasized their commitment to supporting the insurance industry in tackling cybersecurity risks and considered Lloyd’s investment as a testament to their unique ability to deliver on that goal. Kannry further expressed enthusiasm about working closely with the Lloyd’s Market to develop enhanced coverage solutions, particularly for the most challenging areas of cybersecurity risk.

Dawn Miller, Lloyd’s Commercial Director and co-founder, emphasized the significance of this announcement within Lloyd’s ongoing commitment to innovation. Miller praised Lloyd’s Lab’s accelerator program and its role in driving innovation within the market. By supporting and backing companies like Axio with exceptional solutions, Lloyd’s aims to elevate the prominence of the Lab and its mission to innovate the insurance industry.

Lloyd’s investment in Axio is a clear signal of their dedication to driving innovation within the insurance sector, particularly in addressing the ever-evolving cyber risks that organizations face today. This collaboration between Lloyd’s of London and Axio is set to make significant strides in providing robust insurance solutions and staying ahead of cybersecurity challenges in an increasingly digital world.

Lloyd’s of London, ünlü bir re / sigorta pazarı olan, son zamanlarda London sigorta piyasasındaki yenilikçi sigorta çözümlerinin gelişimini desteklemek amacıyla Axio’ya bir yatırım yaptı. Bu stratejik hamle, Axio’nun Lloyd’s Laboratuvarı Kohort 10’a katılarak öncü Axio360 platformunun bir uzantısını başarıyla denediği takip etti.

Lloyd’s Chief Investment Officer Eleanor Bucks, yatırımdan heyecan duyduğunu ifade etti ve Lloyd’s Lab’in sigorta sektörüne güçlü bir ortak ilgisi olan yenilikçi şirketleri destekleme fırsatı sunduğunu belirtti. Bucks, sermaye üzerinde cazip getiriler elde etmenin ve bu şirketlerin piyasa yararı için büyümeye katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

Axio360 platformu başlıca olarak Lloyd’s sendikalarının, siber fiziksel hasara karşı kapsamlı kapsam çözümleri oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu platform, bütünsel siber risk yönetimi için bir karar verme motoru olarak hizmet vermektedir ve siber güvenlik değerlendirmeleri, siber risk nicelendirmesi (CRQ), risk transferi ve siber sigorta analizini kapsamaktadır.

Dünya giderek daha sofistike siber saldırı türleriyle karşı karşıya kaldıkça, siber fiziksel hasara karşı teminat talebi giderek artmaktadır. Axio, kritik altyapı kuruluşları için siber riski nicelendirmede uzmanlığıyla, Lloyd’s ile ortaklık kurmanın, sigorta sektörüne siber güvenlik risklerini etkili bir şekilde ele alma hedefini yerine getirme sürecinin doğal bir ilerlemesi olduğuna inanmaktadır.

Axio’nun CEO’su ve kurucu ortağı Scott Kannry, Lloyd’s’u Axio yatırımcı ailesine hoş bir şekilde karşıladı. Kendall, siber güvenlik riskleriyle mücadele etme konusundaki taahhütlerini vurguladı ve Lloyd’s’un yatırımını bu hedefi başarma yeteneklerine bir kanıt olarak gördü. Kendall, Lloyd’s Market ile yakın bir şekilde çalışma fırsatına da heyecanla değindi ve özellikle siber güvenlik riskinin en zorlu alanları için geliştirilmiş kapsam çözümleri konusunda çözüm üretmeyi hedefledi.

Lloyd’s Ticari Direktörü ve kurucu ortağı Dawn Miller, bu duyurunun Lloyd’s’un inovasyona olan sürekli taahhüdünün önemine vurgu yaptı. Miller, Lloyd’s Lab hızlandırma programını ve piyasada inovasyonun sürücüsü olarak rolünü övdü. Lloyd’s gibi istisnai çözümler sunan şirketlere destek vererek, Lloyd’s Lab’in ve sigorta sektörünü inovasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Lloyd’s’un Axio’ya yaptığı yatırım, özellikle bugün organizasyonların karşı karşıya kaldığı hızla değişen siber risklere yönelik sigorta sektörü içindeki inovasyon çabalarına olan bağlılığının açık bir işaretidir. Lloyd’s of London ve Axio arasındaki bu işbirliği, sağlam sigorta çözümleri sunmak ve dijitalleşen dünyadaki siber güvenlik zorluklarının önünde olmak adına önemli adımlar atmaya hazırlanmaktadır.