Crawford Drainage Company: 50 Years of Excellence in Farm Drainage

Crawford Drainage Company, a prominent farm drainage business, is celebrating its 50th anniversary this year. Since its establishment in 1974, the company has installed over 70 million feet of drain tile, with nearly 2 million feet installed in the past year alone. In light of this milestone, the company is organizing a customer appreciation day on March 5, featuring plenty of food, refreshments, door prizes, and displays.

This event aims to show gratitude to the customers who have supported the company throughout the years, both past and present. Additionally, Crawford Drainage is actively engaging with the local community, particularly students interested in agriculture. By inviting students from Pioneer Career and Technology Center and members of the Shelby FFA, the company hopes to inspire the younger generation to pursue careers in agriculture.

Crawford Drainage Company is a family-owned and operated business, led by Robert Niese and his sons, Roger and Ken. However, their success would not have been possible without the contributions of others, such as Rick Gosser, who served as the company’s junior partner for around 45 years. Today, the business employs a dedicated team of professionals who all play a pivotal role in its continued success.

The company’s day-to-day operations primarily revolve around serving the agricultural sector. They offer a range of services including dozer and backhoe work, erosion control wash cobs, waterway construction, tile system repairs and installations, open ditch improvements, and land clearing. Crawford Drainage also aims to help farmers optimize their existing land by improving soil structure and controlling erosion. They achieve this by locating and splitting original tile lines to enhance productivity and yield.

Over the years, Crawford Drainage has built a reputation for its family-oriented approach, commitment to quality control, and dedication to customer satisfaction. They view each project as their own, ensuring that every detail is carried out to the highest standard. Advancements in technology, such as the use of GPS control, have significantly enhanced their efficiency and accuracy.

As they celebrate their 50th anniversary, Crawford Drainage Company looks forward to many more years of providing top-notch farm drainage services and contributing to the agricultural community. With their unwavering dedication, they have firmly established themselves as industry leaders in water management solutions, improving the overall quality of life for farmers and landowners alike.

Crawford Drenaj Şirketi, öne çıkan bir çiftlik drenaj işletmesi olup, bu yıl 50. yılını kutluyor. Kuruluşundan bu yana olan 1974 yılından bu yana, şirket 70 milyondan fazla yerleştirmiş drenaj boruları ile hizmet vermiş olup, geçtiğimiz yıl yalnızca 2 milyon fit drenaj borusu döşemiştir. Bu kilometre taşını kutlamak adına, şirket 5 Mart’ta bir müşteri takdir günü düzenliyor ve bol miktarda yiyecek, içecek, kapı hediyeleri ve sergilerle dolu olacaktır.

Bu etkinlik, yıllardır şirkete destek olan ve destekçiler olan müşterilere teşekkür etmek amacını gütmektedir. Ayrıca, Crawford Drenaj, yerel toplulukla aktif olarak ilgilenmektedir, özellikle tarımla ilgilenen öğrencilerle. Pioneer Career and Technology Center’dan öğrencilere ve Shelby FFA üyelerine davet ederek, şirket genç neslin tarım kariyerine yönlendirilmesini ummaktadır.

Crawford Drenaj Şirketi, Robert Niese ve oğulları Roger ve Ken tarafından yönetilen bir aile şirketi olup, yaklaşık 45 yıl boyunca şirketin kıdemli ortağı olarak hizmet veren Rick Gosser gibi diğer kişilerin katkıları olmadan bu başarıya ulaşılamazdı. Bugün, şirket başarısının devam etmesinde hayati bir rol oynayan bir ekip profesyonel çalışanlar istihdam etmektedir.

Şirketin günlük faaliyetleri çoğunlukla tarım sektörüne hizmet etmek üzerine odaklanmaktadır. Dozer ve kepçe çalışmaları, erozyon kontrolü, su yolu yapımı, drenaj sistemi onarımları ve kurulumları, açık hendek iyileştirmeleri ve arazi temizleme gibi bir dizi hizmet sunmaktadır. Crawford Drenaj ayrıca, çiftçilerin mevcut arazilerini iyileştirerek toprak yapısını ve erozyonu kontrol altında tutmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun için orijinal drenaj hatlarını bulup bölerek üretkenliği ve verimi artırmaktadırlar.

Yıllar içinde, Crawford Drenaj, aile odaklı yaklaşımı, kalite kontrolüne olan bağlılığı ve müşteri memnuniyetine olan sadakati ile ün kazanmıştır. Her proje için kendi projeleri gibi görmekte ve her ayrıntının en yüksek standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar. GPS kontrolünün kullanımı gibi teknolojik ilerlemeler, verimliliklerini ve doğruluklarını önemli ölçüde artırmıştır.

50. yılına ulaşmanın gururunu yaşayan Crawford Drenaj Şirketi, kaliteli çiftlik drenaj hizmetleri sunmaya ve tarımsal topluluğa katkıda bulunmaya daha nice yıllara umutla bakmaktadır. Kararlı bağlılıklarıyla, su yönetimi çözümlerinde endüstri liderleri olarak kendilerini sağlam bir şekilde konumlandırmış ve çiftçiler ve arazi sahiplerinin genel yaşam kalitesini iyileştirmektedirler.