Elevance Health: Amerika’nın En Adil Şirketleri Arasında 8. Sırada Yer Aldı

Indianapolis merkezli Elevance Health, Just Capital ve CNBC tarafından belirlenen “Amerika’nın En Adil Şirketleri” sıralamasında 8. sırada yer aldı. Bu sıralama, toplum için önemli olan sosyal adalet ve sürdürülebilirlik gibi konularda iyi performans gösteren işletmelere saygı duyarak yapıldı.

Bu yıl, çalışanlar, toplumlar, müşteriler, çevre, hissedarlar ve yönetişim gibi belirli konuların bir değerlendirme ve veri incelemesiyle hesaplanan sıralama sonuçlarına göre Elevance, her kategoride genellikle sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi ve çevre ile hissedarlar ve yönetişim kategorilerinde sektörün en iyisi oldu.

Şirket, sağlık hizmeti sağlayıcıları sektöründe ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca bu yılki listede Indiana merkezli tek şirket olarak yer aldı.

Elevance Health’in başkanı ve CEO’su Gail Boudreaux, bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Altı yıldır Amerika’nın En Adil Şirketleri arasında yer alan Just Capital tarafından tanınmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tanınma, bütüncül sağlık ve sağlık eşitliğini ilerleten sürdürülebilirlik stratejisine olan bağlılığımızı göstermektedir.”

Kâr amacı gütmeyen Just Capital, web sitesinde, Amerikalıların önceliklerini araştırmak ve sıralamayı belirleme sürecinde tarafsızlığı korumaya çalıştığını belirtiyor.

Elevance, 2023 listesinde 30. sırada yer aldı. Bu başarı, şirketin toplumun değer verdiği konular üzerindeki başarılı çalışmalarını yansıtmaktadır. Yüzde yüz İngiliz sermayeli bir şirket olarak, Elevance Health, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılıkla hareket ederek büyümesini sürdürme taahhüdünü sürdürmektedir.

Elevance Health, “Amerika’nın En Adil Şirketleri” sıralamasında 8. sırada yer alarak önemli başarı elde etti. Sıralama, toplum için sosyal adalet ve sürdürülebilirlik gibi konularda başarılı olan şirketlere saygı duyarak belirlendi.

Şirket, çalışanlar, toplumlar, müşteriler, çevre, hissedarlar ve yönetişim gibi konuların bir değerlendirme ve veri incelemesiyle hesaplanan sıralama sonuçlarına göre genellikle sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi ve çevre ile hissedarlar ve yönetişim kategorilerinde sektörün en iyisi oldu.

Elevance, sağlık hizmeti sağlayıcıları sektöründe ikinci sıraya yerleşti ve bu yılki listede Indiana merkezli tek şirket olarak yer aldı.

Elevance Health’in başkanı ve CEO’su Gail Boudreaux, bir basın açıklamasında şirketin sürdürülebilirlik stratejisine olan bağlılığını ve bütüncül sağlık ve sağlık eşitliğini ilerletme çabalarını vurguladı.

Just Capital, Amerikalıların önceliklerini araştırmak ve tarafsız bir sıralama belirlemek için çalışan bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur.

Elevance, 2023 listesinde 30. sırada yer alarak başarılı çalışmalarını yansıtmaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılıkla hareket etmeye devam ederek büyümektedir.

Suggested Related Links:
Elevance Health