Jewett-Cameron Trading Şirketi Yatırımcıları CEO Ücretine Hayal Kırıklığı Yaşıyor

Jewett-Cameron Trading Company Ltd. (NASDAQ:JCTC.F) son dönemdeki zayıf performansıyla hissedarları pek etkilemedi. Hissedarlar, 23 Şubat tarihinde yapılacak olan bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin performansını düzeltme konusunda yönetimin neler söyleyeceğini merak edecekler. Bu toplantı ayrıca yönetimi şirketin yönü hakkında sorgulayabilecekleri ve yönetim ücreti gibi konularda oy kullanabilecekleri bir fırsat olacak. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretinin son dönem performansıyla uyumlu olmadığı görüşümüzü açıklamaktadır.

Jewett-Cameron Trading Company Ltd.’nin CEO’su Chad Summers’in toplam maaşı olan 295.8 bin dolar, toplam ücretinin bir parçasıdır. Bu ücret, şirketin Amerikan İnşaat sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında endüstri ortalamasına benzerdir. Ancak hissedarların ilgisini çeken nokta, şirketin son üç yılda hissedarlara olan kaybının%46 olduğu ve hisse başına kazancının%26 düştüğüdür. Bu nedenle, şirketin CEO’suna verilen yüksek ücretin iş performansını haklı çıkarmadığı söylenebilir.

Son üç yıl içinde Jewett-Cameron Trading Company Ltd.’nin toplam hissedar getirisi -46% olarak gerçekleşti. Bu durum, şirketin CEO’ya fazla cömert davranmasının akıllıca olmadığını göstermektedir. Şirket yönetimi, işletmeyi tekrar düzlüğe çıkarmak ve yatırımcıların endişelerini gidermek için yapılacak olan yaklaşan Genel Kurul toplantısında planlarını açıklama fırsatı bulacak.

CEO ücretleri önemli bir konu olsa da şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmamızda, Jewett-Cameron Trading şirketi ile ilgili dikkat edilmesi gereken 3 uyarı işareti bulduk ve bunlardan biri bizi biraz rahatsız ediyor.

Önemli not: Jewett-Cameron Trading heyecan verici bir hisse senedi olsa da, yatırımcıların müsrif olmayan bir bilanço ve yüksek getiriler aradığını biliyoruz. Belki de yüksek ROE ve düşük borca sahip ilginç şirketlerin bulunduğu bu listede daha iyi bir seçenek bulabilirsiniz.

Bu makale, Simply Wall St tarafından kaleme alınmış bir genel içeriktir. Sadece tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı olarak, tarafsız bir metodoloji kullanarak yorum yapmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye vermek amacıyla hazırlanmamaktadır. Herhangi bir hisse senedi alım satım önerisi olarak kabul edilmemelidir. Analizimiz, en güncel hisseye duyarlı şirket duyurularını veya niteliksel malzemeleri dikkate almayabilir. Simply Wall St, ifade edilen şirketlerde herhangi bir pozisyonda bulunmamaktadır.

Jewett-Cameron Trading Company Ltd. (NASDAQ:JCTC.F), son dönemdeki zayıf performansıyla hissedarları pek etkilemedi. Hissedarlar, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin performansını düzeltme konusunda yönetimin neler söyleyeceğini merak edecekler. Bu toplantı ayrıca yönetimi sorgulayabilecekleri ve yönetim ücreti gibi konularda oy kullanabilecekleri bir fırsat olacak.

Jewett-Cameron Trading Company Ltd.’nin CEO’su Chad Summers’in toplam maaşı 295.8 bin dolar. Bu ücret, şirketin Amerikan İnşaat sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında endüstri ortalamasına benzer. Ancak hissedarların ilgisini çeken nokta, şirketin son üç yılda hissedarlara olan kaybının %46 olduğu ve hisse başına kazancının %26 düştüğüdür. Bu nedenle, şirketin CEO’suna verilen yüksek ücretin iş performansını haklı çıkarmadığı söylenebilir.

Son üç yıl içinde Jewett-Cameron Trading Company Ltd.’nin toplam hissedar getirisi -46% olarak gerçekleşti. Bu durum, şirketin CEO’ya fazla cömert davranmasının akıllıca olmadığını göstermektedir. Şirket yönetimi, işletmeyi düzlüğe çıkarmak ve yatırımcıların endişelerini gidermek için yaklaşan Genel Kurul toplantısında planlarını açıklama fırsatı bulacak.

CEO ücretleri önemli bir konu olsa da şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmamızda, Jewett-Cameron Trading şirketi ile ilgili dikkat edilmesi gereken 3 uyarı işareti bulduk ve bunlardan biri bizi rahatsız ediyor.

Bu makale, Simply Wall St tarafından kaleme alınmış bir genel içeriktir. Sadece tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı olarak, tarafsız bir metodoloji kullanarak yorum yapmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye vermek amacıyla hazırlanmamaktadır. Herhangi bir hisse senedi alım satım önerisi olarak kabul edilmemelidir. Analizimiz, en güncel hisseye duyarlı şirket duyurularını veya niteliksel malzemeleri dikkate almayabilir. Simply Wall St, ifade edilen şirketlerde herhangi bir pozisyonda bulunmamaktadır.

Anahtar terimler ve jargonlar:
– Olağan Genel Kurul: Şirketin hissedarlarını bir araya getiren yıllık toplantısı.
– İşletme Performansı: Şirketin finansal sonuçları ve genel başarısı.
– Hissedar Getirisi: Hissedarların sahip oldukları hisselerden elde ettikleri gelir.
– ROE (Return on Equity): Şirketin hissedarlarının sahip oldukları özkaynaklardan elde ettiği kar oranı.
– Borç: Şirketin ödemesi gereken finansal yükümlülükler.
– Analiz: Verileri değerlendirerek sonuç çıkarma işlemi.
– Finansal Tavsiye: Profesyonelce yapılan yatırım önerileri.
– Pozisyon: Bir şirketteki konum veya görev.

İlgili bağlantılar:
Jewett-Cameron Trading Company
Simply Wall St