Kaliforniya Water Service Group’un Sahiplik Yapısı İstikrarlı Kalıyor

Kaliforniya Water Service Group’un (NYSE: CWT) sahiplik yapısı incelendiğinde, büyük bir hisse oranının kurumlar tarafından tutulduğu görülüyor. Şirketin %51’i en büyük 7 hissedar tarafından kontrol ediliyor. Kurumlar arasında yapılan son satışlar incelendiğinde ise kurum içi alım-satımların dikkate alınması gerektiği anlaşılıyor.

Kaliforniya Water Service Group’un sahiplik yapısını anlamak için öncelikle şirketin türüne göre sahip olan her bir grupla ilgili bilgi edinmek önemlidir. Şirketin sahip olduğu kurumların toplamda %86’lık bir hisseye sahip olduğunu görebiliriz. Bu da şirketin hisse fiyatının yükselmesi durumunda en çok kazanç elde edecek olan grubun bu olduğunu gösteriyor.

Kurumlar büyük miktarda sermayeye sahip oldukları için, piyasadaki hareketleri bireysel yatırımcılar veya perakende yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Bu nedenle, şirkete yapılan kurumsal yatırımlar genellikle geleceğine olan büyük bir güven oyu olarak değerlendirilmektedir.

Kaliforniya Water Service Group’un her bir sahip türüne daha derinden bakalım. Aşağıdaki tablo ile başlayalım. Son sahiplik verileri için Kaliforniya Water Service Group sahiplik yapısı analizimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Sahiplik Kaliforniya Water Service Group Hakkında Bizlere Ne Anlatıyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken bir endeksle karşılaştırmak için kendilerini ölçerler, bu nedenle bir şirket önemli bir endekste yer aldıktan sonra daha hevesli bir şekilde o şirkete yatırım yapmaya başlayabilirler. Büyüme potansiyeline sahip şirketlerin genellikle sahipleri arasında kurumsal yatırımcıların yer alacağını söyleyebiliriz.

Kaliforniya Water Service Group’un kurumların hissedar olduğunu ve şirketin hisse oranının önemli bir bölümünü ellerinde tuttuğunu görebiliyoruz. Bu durum, profesyonel yatırımcılar arasında şirkete karşı bir güvenin olduğunu göstermektedir. Ancak bunun tek başına yeterli bir veri olmadığını unutmamak gerekiyor, çünkü kurumlar da diğer yatırımcılar gibi bazen kötü yatırımlar yapabilmektedirler. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda hisse satmaya kalkışması durumunda büyük bir hisse fiyatı düşüşü görülebilir. Bu nedenle, Kaliforniya Water Service Group’un geçmiş kazanç performansını kontrol etmek, diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak karar vermek önemlidir.

Yatırımcılar, şirketin aslında yarısından fazlasının kurumlar tarafından kontrol edildiğini göz önünde bulundurmalıdır, bu da onların birlikte önemli bir güç kullanabileceği anlamına gelmektedir. Hedge fonların Kaliforniya Water Service Group’da anlamlı bir yatırımı olmadığını gözlemledik. Verilerimize göre, en büyük hissedar %19’luk pay ile BlackRock, İnc.’e aittir. İkinci ve üçüncü en büyük hissedarlar sırasıyla %12 ve %5.9’luk hisseye sahiptir.

Ayrıca, en üstteki 7 hissedarın pay kaydının yarısından fazlasını oluşturduğunu, daha küçük hissedarların da büyük olanların hakkını bir anlamda dengelemek için bulunduğunu gözlemledik.

Bir şirketin kurumsal sahiplik yapılarıyla ilgili araştırma yapmak araştırmanıza değer katabilirken, bir hissenin gelecekteki performansı hakkında daha derin bir bilgi edinmek için analist önerilerini de araştırmak iyi bir uygulamadır. Hisse analizlerini gerçekleştiren makine öğrenimi destekli verilerimiz ile Kaliforniya Water Service Group hakkında araştırma yapmak isterseniz raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Kaliforniya Water Service Group’un Şirket İçi Sahiplikleri

Şirket içi sahipliklerin tanımı nispetli olup, yargı yetkisi alanları arasında farklılık gösterebilir. Bizim verilerimize göre, şirket içi sahipliklerle ilgili olarak bireysel insideler yakalanmaktadır ve bu en azından bir kurul üyesini kapsamaktadır. Şirket yönetimi işi yönetir, ancak CEO da bu kurul üyelerine karşılık verir, üyesi olsa bile.

Çoğu insan, şirket içi sahipliğin olumlu bir durum olduğunu düşünür çünkü bu, yönetim kurulunun diğer hissedarlarla uyumlu olduğunu gösterebilir. Ancak, bazen bu grupta çok fazla güç birikmesine de dikkat edilmelidir.

Verilerimize göre, iç çevre, Kaliforniya Water Service Group’da kendi adlarına kayda değer bir paya sahip değildir. Şirket büyük bir şirket olduğu için, küçük bir oranlı bir ilginin bile kurul ile hissedarlar arasında uyumu sağlayabileceği önemlidir. Bu durumda, toplamda 22 milyon dolar değerinde hissedarlık payına sahip olduklarını görmek olumlu bir durumdur. Yönetim kurulu üyelerinin hisse sahibi olmasını görmek iyi bir şeydir, ancak bu iç çevrenin hisse alıp almadığını kontrol etmek de faydalı olabilir.

Genel Halk Sahipliği

Bireysel yatırımcılardan oluşan genel halk, Kaliforniya Water Service Group üzerinde bir dereceye kadar etkiye sahiptir. Bu sahiplik oranı önemliyken, eğer karar diğer büyük hissedarlarla uyumlu değilse, genel şirket politikasını değiştirme yeteneği yeterli olmayabilir.

Son Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı grupları düşünmek her zaman önemlidir. Ancak Kaliforniya Water Service Group’u daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmak gereklidir. Yatırım analizimizde, Kaliforniya Water Service Group’un 4 uyarı işaretine sahip olduğunu ve bunlardan ikisinin biraz endişe verici olduğunu belirtmekte fayda var… Gelecekteki büyüme hakkında analistlerin tahminlerini öğrenmek istiyorsanız, analist tahminlerine yönelik bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

NB: Bu makaledeki rakamlar, mali raporun tarihinden itibaren son 12 ayı kapsayan son on iki aydaki veriler kullanılarak hesaplanır. Bu, tam yılın yıllık rapor verileriyle tutarlı olmayabilir.

Bu makale Simply Wall St tarafından kaleme alınmıştır. Tarihî veriler ve analist tahminleri kullanılarak yapılan yorumları, tarafsız bir yöntem kullanılarak sunmaktayız. Makalelerimiz mali tavsiye niteliğinde değillerdir ve hiçbir hisse senedini satın almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez. Makalemiz yatırım hedeflerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almamaktadır. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı bir analiz sunmayı amaçlarız. Analizlerimizde güncel fiyat hassas şirket açıklamaları veya nitel materyal olmayabilir. Simply Wall St, hiçbir hisse senedinde pozisyon sahibi değildir.

Kaliforniya Water Service Group (NYSE: CWT) adlı şirketin sahiplik yapısı incelendiğinde, büyük bir hisse oranının kurumlar tarafından tutulduğu görülmektedir. Şirketin %51’i en büyük 7 hissedar tarafından kontrol edilmektedir. Kurumlar arasında yapılan son satışlar incelendiğinde ise kurum içi alım-satımların dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Şirkete yapılan kurumsal yatırımlar genellikle geleceğine olan büyük bir güven oyu olarak değerlendirilmektedir. Kaliforniya Water Service Group’un kurumların hissedar olduğunu ve şirketin hisse oranının önemli bir bölümünü ellerinde tuttuğunu görmekteyiz. Bu durum, profesyonel yatırımcılar arasında şirkete karşı bir güvenin olduğunu göstermektedir.

Hedge fonların Kaliforniya Water Service Group’da anlamlı bir yatırımı olmadığı gözlemlenmiştir. En büyük hissedarlardan biri %19’luk pay ile BlackRock, İnc.’e aittir. İkinci ve üçüncü en büyük hissedarlar ise sırasıyla %12 ve %5.9’luk hisseye sahiptir.

Şirket içi sahiplikler, şirket yönetimi ve kurul üyelerini içermektedir. Verilere göre, iç çevre Kaliforniya Water Service Group’da kayda değer bir paya sahip değildir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin hisse sahibi olması olumlu bir durumdur.

Bireysel yatırımcılardan oluşan genel halkın, Kaliforniya Water Service Group üzerinde bir dereceye kadar etkisi vardır. Ancak kararların diğer büyük hissedarlarla uyumlu olmaması durumunda, genel şirket politikasını değiştirme yeteneği sınırlı olabilir.

Şirketin hisse sahiplik yapısını anlamak için diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım analizinde şirketin 4 uyarı işareti bulunduğu ve bunlardan ikisinin biraz endişe verici olduğu belirtilmektedir. Analist tahminlerini öğrenmek için analist tahminlerine yönelik ücretsiz bir rapor incelenebilir.

Kaynak: https://simplywall.st/stocks/us/utilities/nyse-cwt/kalifornia-water-service-group