MyWeels and Wridz: The Future of Rideshare Apps in Minnesota

A new era is dawning for rideshare apps in Minnesota as statewide legislation on pay for drivers moves forward. While Uber and Lyft threaten to leave the state if the legislation passes, there are promising alternatives on the horizon. One such company is MyWeels, the first to be approved for a transportation network license by the City of Minneapolis. Four more companies, including Wridz, patiently await their turn.

Wridz, founded in Austin, Texas, in 2017, stands out from its competitors with a strong commitment to safety and fair treatment for drivers. Steve Wright, the company’s founder, noticed the lack of safety measures and the inadequate pay drivers were receiving in the industry. Now, Wridz operates in 22 cities across the United States and aims to extend its reach to Minneapolis as well.

Unlike Uber and Lyft, Wridz prioritizes the well-being of its drivers. With a subscription-based model, the company ensures that drivers keep the entirety of their earnings from fares. Wridz also promises a transparent pricing structure, without any hidden fees or surcharges. For Wright, the goal is simple: “It’s miles and minutes, no manipulations.”

Joining Wridz in shaking up the rideshare scene is D.C.-based Empower. The company’s CEO, Josh Sear, highlights the freedom and flexibility that Empower offers drivers. Operating as a server, Empower treats drivers as independent contractors and allows them to set their own rates. This enables them to earn more money while offering riders fares that are often lower than those of Uber and Lyft.

Both Wridz and Empower fully support the proposed legislation for driver minimum wage in Minnesota. They believe that allowing drivers to have autonomy over their earnings and work arrangements ultimately benefits everyone involved. While the future of Uber and Lyft in Minnesota remains uncertain, Wridz and Empower are ready to step up and ensure that both drivers and riders are well taken care of.

Wridz has already been pre-approved for a license in Minneapolis pending payment, with face-to-face interviews scheduled to begin on May 15. As for Empower, the company vows to be there for riders if Uber and Lyft do leave, ensuring that no one is left stranded. However, if Uber and Lyft decide to stay, Empower will adjust its timeline accordingly.

The rideshare landscape in Minnesota is evolving, and with companies like Wridz and Empower leading the way, drivers and riders can look forward to a future that prioritizes safety, fair treatment, and reasonable fares.

Minnesota’da şoförlerin ödemeleriyle ilgili yasama süreci ilerledikçe, rideshare uygulamaları için yeni bir dönem doğuyor. Uber ve Lyft, yasa geçerse eyaletten ayrılmayı tehdit ederken, umut verici alternatifler ortaya çıkıyor. Bu şirketlerden biri, Minneapolis Belediyesi tarafından ulaşım ağı lisansı için onaylanan ilk şirket olan MyWeels’tir. Wridz gibi dört şirket daha, sırasını sabırla bekliyor.

2017 yılında Austin, Teksas’ta kurulan Wridz, rakiplerinden güvenlik ve sürücülere adil davranma konusunda çıkıyor. Şirketin kurucusu Steve Wright, endüstrideki güvenlik önlemlerinin eksikliğini ve şoförlere yeterli ödeme yapılmadığını fark etti. Şimdi, Wridz, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 22 şehirde faaliyet gösteriyor ve Minneapolis’e de ulaşmayı hedefliyor.

Uber ve Lyft’in aksine, Wridz, sürücülerin refahını öncelikli tutar. Abonelik tabanlı bir modelle, şirket sürücülerin kazançlarının tamamını korumasını sağlar. Wridz, aynı zamanda gizli ücret veya ek ücret olmaksızın şeffaf bir fiyatlandırma yapısı vaat eder. Wright için hedef basittir: “Bu, mil ve dakika demektir, hiçbir manipülasyon yoktur.”

Rideshare sektöründe değişiklik yapmaya Wridz’e katılan bir diğer şirket ise Washington, D.C. merkezli Empower’dır. Şirketin CEO’su Josh Sear, Empower’ın sürücülere sunduğu özgürlük ve esnekliği vurguluyor. Bir sunucu gibi çalışan Empower, sürücüleri bağımsız yüklenici olarak kabul eder ve kendi fiyatlarını belirlemelerine izin verir. Bu, sürücülerin daha fazla para kazanmasını sağlarken, Uber ve Lyft’in tarifelerinden daha düşük ücretler sunmasına olanak tanır.

Wridz ve Empower, Minnesota’da sürücü asgari ücret yasası için önerileri tamamen desteklemektedir. Sürücülerin kazançları ve çalışma düzenleri üzerinde otonomiyi sağlamanın herkesin yararına olduğuna inanıyorlar. Minnesota’da Uber ve Lyft’in geleceği belirsiz olsa da, Wridz ve Empower, sürücülerin ve yolcuların iyi bakıldığından emin olmak için hazır durumda.

Wridz, ödemelerin yapılandırılmasını bekleyen ve 15 Mayıs’ta yüz yüze mülakatların başlayacağı Minneapolis Belediyesi’nden lisans için önceden onay almış durumda. Empower ise, Uber ve Lyft ayrılırsa sürücülere yardımcı olacağını ve kimseyi yolda bırakmayacağını taahhüt ediyor. Ancak, Uber ve Lyft kalma kararı alırsa, Empower zaman çizelgesini buna göre ayarlayacaktır.

Minnesota’daki rideshare manzarası gelişiyor ve Wridz ve Empower gibi şirketler liderlik ederken, sürücüler ve yolcular güvenlik, adil muamele ve makul ücretleri önceliklendiren bir gelecek bekleyebilirler.