Spin Master Şirketindeki Özel Şirket Sahipliği

Spin Master Corp.’un (TSE:TOY) kontrolünü kimin elinde tuttuğunu anlamak için şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Ve pastanın en büyük dilimini tutan grup, %36’lık sahiplik oranıyla özel şirketlerdir. Başka bir deyişle, bu grup en fazla yukarı potansiyele (veya aşağı riskine) sahiptir.

Diğer tarafta ise şirkette bireysel içeridekilerin %32’lik bir sahipliği vardır. Kurumsal yatırımcılar genellikle daha büyük şirketlerde hisse tutarlar ve daha küçük şirketlerde içeridekilerin önemli bir yüzdesine sahip olmalarını bekleriz.

Spin Master’ın her bir sahip türüne daha detaylı bir şekilde bakalım. Aşağıdaki tablodan Spin Master sahiplik dağılımını görebilirsiniz.

Spin Master Hakkında Kurumsal Sahiplik Bilgileri Bize Neler Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini ilgili endeksle karşılaştırır. Bu nedenle genellikle ilgili ölçüt endeksinde bulunan daha büyük şirketleri almayı düşünürler.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Spin Master’da önemli bir payı bulunmaktadır. Bu, bu kuruluşlarda çalışan analistlerin hisseye baktıklarını ve beğendiklerini gösterir. Ancak herkes gibi, onlar da yanılabileceklerdir. Bir hisseye birden fazla kurum sahip olduğunda, her zaman bir “kalabalık işlem” riski vardır. Böyle bir işlemin yanlış gitmesi durumunda, birden fazla taraf hisseyi hızlıca satmak için rekabet edebilir. Bu risk, büyüme geçmişi olmayan bir şirkette daha yüksektir. Spin Master’ın geçmiş kazançları ve gelirleri aşağıda görülebilir, ancak unutmayın ki her zaman hikayenin daha fazlası vardır.

Not edelim ki hedge fonlarının Spin Master’a anlamlı bir yatırımı yoktur. Verilerimize göre, en büyük hissedar, hisse başına %29 ile Marathon Investment Holdings Ltd.’dir. İkinci ve üçüncü en büyük hissedarlar ise sırasıyla hisse başına %28 ve %7.2 oranında hisseye sahiptir. Ayrıca ikinci en büyük hissedar olan Anton Rabie, Ağırbaşlı Anahtar Yürütücü unvanına sahip olmasıyla dikkat çekmektedir.

Çalışmamızı daha ilginç hale getirmek için top 2 hissedarın şirkette çoğunluk sahipliği olduğunu, yani şirketin kararlarını etkileyecek kadar güçlü olduklarını tespit ettik.

Kurumsal sahiplik verilerini bir şirket için incelemek mantıklı olsa da, hangi yönde rüzgarın estiğini bilmek için analist duyarlılıklarını da incelemek mantıklıdır. Bu hisseyle ilgilenen birçok analist bulunmaktadır, bu yüzden ne tahmin ettiklerini görmek de faydalı olabilir.

Spin Master İçeridekilerin Sahipliği

Şirket içeridekilerinin tanımı, nispeten öznel bir kavram olabilir ve bölgelere göre değişebilir. Verilerimiz en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayarak bireysel içeridekileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu da hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle en üst düzey yöneticiler bazen kendileri de yönetim kurulunda olabilirler.

İçeridekilerin sahipliği, liderlerin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumlu bir durumdur. Ancak yüksek içeridekilerin sahipliği, şirket içindeki küçük bir grup için büyük güç de sağlayabilir. Bazı durumlarda bu olumsuz olabilir.

Bilgilerimiz, içeridekilerin Spin Master Corp.’ta önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Şirketin piyasa değeri yalnızca CA$3.6b’dir ve içeridekilerin kendi adlarına CA$1.2b değerinde hisseye sahiptir. Bu oldukça önemli bir durumdur. İçeridekilerin son zamanlarda hisse satın alıp almadığını görmek için buraya bakabilirsiniz.

Genel Halkın Sahipliği

Genellikle bireysel yatırımcılar olan genel halk, Spin Master’da %19’luk bir paya sahiptir. Bu grup kararları her zaman kontrol edemese de, şirketin nasıl yönetildiği üzerinde gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Şirket Sahipliği

Paylar üzerinde %36’lık bir orana sahip olan Özel Şirketler olduğunu görebiliriz. Bu konuda daha derinlemesine bir araştırma yapmakta fayda var. Eğer ilişkili taraflar, yani içeridekiler, bu özel şirketlerden birine ilgi duyuyorsa, bu durum yıllık raporda açıklanmalıdır. Özel şirketlerin aynı zamanda şirkete stratejik bir ilgisi olabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketi kimin sahip olduğunu düşünmek oldukça önemli olsa da, daha da önemli olan diğer faktörler vardır. Örneğin, Spin Master için dikkate almamız gereken 1 uyarı işareti bulunmaktadır.

Eğer benim gibi iseniz, bu şirketin büyüyüp küçüleceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, bu şirketin geleceği için analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora bakabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar, mali tablonun tarihinden sonraki ayın sonuna tarihlenen 12 aylık döneme referansla hesaplanan son on iki aylık verilere dayanmaktadır. Bu, tam yıl kesinleşmiş rapor rakamları ile tutarlı olmayabilir.

Bu makale, Simply Wall St tarafından kaleme alınmış genel nitelikte bir makaledir. Sadece tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayanarak tarafsız bir yöntemle yorum yapmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir hisse senedi alımı veya satımı yapmanızı öneren bir tavsiye oluşturmamaktadır ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almamaktadır. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizleri size sunmayı hedeflemekteyiz. Analizlerimizde en son fiyat hassas şirket duyuruları veya nitel malzemeler yer almayabilir. Simply Wall St, hiçbir hisse senedinde pozisyon sahibi değildir.

Spin Master Corp’un kontrolünü kimin elinde tuttuğunu anlamak için şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Şirketin sahiplik yapıları şu şekildedir:

1. Özel Şirketler: Spin Master’ın en büyük sahipleri özel şirketlerdir ve %36’lik sahiplik oranına sahiptirler. Bu grup, en fazla potansiyele sahip olan ve şirketin kararlarını etkileme gücüne sahip olan grup olarak öne çıkmaktadır.

2. İçeridekiler: Şirketteki bireysel içeridekilerin sahip olduğu oran %32’dir. Bu genellikle daha küçük şirketlerde içeridekilerin yüksek sahiplik oranına sahip olmaları beklenen bir durumdur.

Şirketin sahiplik yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

– Özel Şirketler: %36
– İçeridekiler: %32
– Genel Halk: %19
– Diğer Sahipler: %13

Kurumsal sahiplik verileri incelendiğinde, Spin Master’ın kurumsal yatırımcılar tarafından da önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu da, kuruluşlarda çalışan analistlerin hisseye olan ilgilerini ve beğenilerini yansıtmaktadır.

Spin Master’ın içeridekileri arasında ise yönetim kurulu üyeleri yer almaktadır. İçeridekilerin sahipliği, liderlerin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumlu bir durum olarak değerlendirilir.

Genel halkın sahiplik oranı ise %19’dur. Genel halk, şirketin kararlarını doğrudan kontrol edemese de, şirketin yönetimine etki edebilen bir grup olarak önemlidir.

Özel şirketler ise %36’lık bir orana sahiptir. Bu şirketlerin şirkete stratejik bir ilgisi olabilir ve bu durum yıllık raporda açıklanmalıdır.

Bu makalenin tamamı İngilizce olarak Simply Wall St tarafından kaleme alınmıştır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

Simply Wall St