Belçikalı Çiftçi Enerji Şirketine İklim Zararlarından Dolayı Dava Açıyor

Belçikalı çiftçi Hugues Falys, Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies’a karşı dava açarak, şirketin iklim bozulmasından dolayı mesleki zarar gördüğünü iddia ediyor. Hugues Falys, kuru ve sıcak hava koşullarının sürüsüne ve tarım işine etkisinden kısmi olarak TotalEnergies’ın suçlu olması gerektiğini savunuyor.

Falys, Wallonya ve Belçika’nın bir bölgesi olan Hainault’ta hayvan yetiştiricisi ve tahıl ve sebze yetiştiricisi olarak faaliyet göstermektedir. TotalEnergies, dünyanın en fazla karbondioksit salınımı yapan şirketlerinden biri olduğu için, 2016 ile 2022 yılları arasında kötü hava koşullarının işine verdiği zararın bir kısmından sorumlu tutulması gerektiğini iddia etmektedir.

Falys’ın iddiasına göre, bu dönemde ardışık kuraklıklar tarlalarında yetişen yem bitkilerini etkiledi ve hayvanları için saman almak zorunda kaldı, sonunda daha az büyükbaş hayvana sahip oldu.

Belçika’da “Çiftçi Davası” olarak bilinen bu davada Falys, işine gelen zararlar için tazminat talep etmekte ve şirketin fosil yakıt sömürüsü planlarındaki yeni yatırımları durduran bir mahkeme kararı talep etmektedir. Greenpeace ve diğer iki sivil toplum kuruluşu dava hakkında destek vermektedir.

Belçika yasaları tarihinde, çokuluslu bir şirkete karşı açılan ilk iklim değişikliğiyle ilgili dava olarak görülmektedir.

Çiftçi ve destekçileri ayrıca TotalEnergies’ın 1970’lerden beri operasyonlarının iklim üzerindeki etkisinin farkında olmasına rağmen, işine zarar vermeyecek herhangi bir önlem almak amacıyla kasıtlı olarak uzak durduğunu iddia etmektedir.

TotalEnergies, Belçika’da en büyük petrol dağıtıcısı ve dünyanın en karlı beşinci şirketidir. Antwerp’te bir petrol rafinerisi ve petrokimya tesisi işletmektedir.

Greenpeace, Fransız çokuluslu şirketi, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birini oluşturan 21 enerji şirketi küresel listesine dahil etmiştir.

Falys davası, Brüksel mahkemesinin Belçika hükümetinin ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla önlem alması gerektiğine karar vermesinden birkaç ay sonra gelmektedir.

Daha spesifik olarak, Brüksel İstinaf Mahkemesi, ülkenin emisyonlarını 1990’a göre en az%55 oranında 2030’a kadar azaltması gerektiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca ülkenin iklim politikalarının insan haklarını ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Ancak bilim insanları, Belçika’nın küresel sıcaklık artışını 1.5°C’nin altında tutma hedefine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmesi için 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını en az%61 oranında azaltması gerektiğini savunmaktadır.

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel sıcaklıkların 1.5°C ısınma sınırının 2027 yılında geçmesinin olası olduğunu uyarısında bulunmuştur.

Falys davasının önsöz duruşması, bu yıl Nisan ayının ortasında mahkemede yapılması planlanmaktadır.

Belçikalı çiftçi Hugues Falys, Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies’a karşı dava açarak, şirketin iklim değişikliği nedeniyle mesleki zarar gördüğünü iddia ediyor. Falys, TotalEnergies’ın kuru ve sıcak hava koşullarının tarım işine ve sürüsüne olan etkisinden kısmi olarak suçlu olduğunu savunuyor. Falys aynı zamanda tazminat talep ederek, şirketin fosil yakıt kullanımı ve yeni yatırımlarını durduracak bir mahkeme kararı istemektedir. Greenpeace ve diğer sivil toplum kuruluşları da bu davanın yanındadır. Belçika yasaları tarihinde bu, çokuluslu bir şirkete karşı açılan ilk iklim değişikliği davası olarak görülmektedir.

Anahtar terimler:
– TotalEnergies: Fransız petrol ve gaz şirketi.
– iklim bozulması: İklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkiler.
– karbondioksit salınımı: Fosil yakıtların (petrol, kömür vb.) yakılması sonucu atmosfere salınan karbondioksit gazı.
– fosil yakıt: Milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucu oluşmuş organik maddelerden elde edilen yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür vb.).
– tazminat: Zararın telafi edilmesi için ödenen para veya başka bir şey.
– sera gazı emisyonları: Atmosfere salınan sera etkisi yaratan gazlar, özellikle karbondioksit ve metan.
– küresel sıcaklık artışı: İklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki ortalama sıcaklık artışı.
– emisyonlarını azaltmak: Sera gazı salınımını azaltmak.
– 1.5°C hedefi: Küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlanması hedefi.

Önerilen ilgili linkler:
TotalEnergies Türkiye
Greenpeace Türkiye
Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü