Ev Halkı GOP Konferans Başkanı Elise Stefanik, eski Adalet Bakanı Loretta Lynch’i DJI adlı bir şirketin lobi faaliyetlerinde Pentagon’a baskı yapmakla eleştirdi. DJI, Çin askeri teknolojisi üreten bir şirket olarak bilinmektedir. Stefanik, Fox News Digital’e şunları söyledi: “Barack Obama’nın eski Adalet Bakanı Loretta Lynch’in şimdi Amerika’da Çin Komünist bir drone şirketi adına çalışıyor olması utanç verici ama şaşırtıcı değildir. Savunma Bakanlığı’nın bir Çin askeri şirketi olarak tanıdığı DJI şirketinin bu listeden çıkarılması için eski Adalet Bakanı Loretta Lynch DOD’u lobi yapıyor, böylece Çin Komünist şirket Amerika’da cezai sorumluluktan muaf olarak faaliyet gösterebilmektedir. Geçmişteki ve mevcut ABD hükümet yetkilileri Çin Komünist casus drone’ları yasaklamak ve yerli drone endüstrisini desteklemek için çalışmalıdır, Çin askeri şirketi ve Çin Komünist Partisi adına lobi yapmamalıdır.”

Elise Stefanik, eski Adalet Bakanı Loretta Lynch’i Çinli bir askeri firmayla ilişkilendiren bir rapora tepki gösteriyor. Eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapmış olan Lynch, Paul, Weiss adlı bir hukuk firmasında ortaklık yapmaktadır. Lynch, firmasının web sitesinde, kongre soruşturmaları ve ulusal güvenlik gibi konulara odaklandığını belirtmektedir.

Stefanik’in açıklamaları, bu hafta içinde yayımlanan bir raporda Lynch’in hükümet bağlantılarını kullanarak bir Çin hükümeti ile ilişkili bir şirkete yardım ettiğine dair bir iddiayla ortaya çıkmıştı. Reuters tarafından bildirildiğine göre, Lynch geçen yaz bir müşterisi olan SZ DJI Technology Co. adına Pentagon’a bir mektup yazmış ve onların Çin askeri şirketler listesinden çıkarılmasını istemişti.

DJI, dünyanın en büyük drone üreticilerinden biridir. ABD Hazine Departmanı, Aralık 2021’de DJI ve diğer yedi şirketi Uygur Türkleri’ne yönelik gözetleme ve baskı çabalarını aktif olarak desteklemekle suçlayarak yatırım kısıtlamaları getirmiştir.

Bu arada, Kongre’de GOP önderliğindeki bir hareket, DJI’nın ABD’deki faaliyetlerini daha da kısıtlayabilir. Stefanik ve House China seçim Komitesi Başkanı Mike Gallagher, R-Wis.’nin önderliğinde Countering CCP Drones Act adında bir yasa tasarısı sunuyor. Bu yasa tasarısı, federal kurumların Rusya, Çin veya İran gibi yabancı bir düşman tarafından üretilen drone’ları satın almasını veya kullanmasını engellemeyi hedeflemektedir.

***Soru-Cevap Bölümü***

1. Elise Stefanik, hangi şirketi eleştirdi?
Elise Stefanik, DJI adlı bir şirketi eleştirdi.

2. DJI nedir?
DJI, Çin askeri teknolojisi üreten bir şirkettir.

3. Eski Adalet Bakanı Loretta Lynch neden eleştiriliyor?
Loretta Lynch, DJI adlı Çinli şirketin Pentagon’a baskı yapmakla suçlanıyor.

4. Lynch’in mevcut durumu nedir?
Lynch, Paul, Weiss adlı bir hukuk firmasında ortak olarak çalışmaktadır.

5. Lynch hangi konulara odaklandığını belirtmektedir?
Lynch firmasının web sitesinde kongre soruşturmaları ve ulusal güvenlik gibi konulara odaklandığını belirtmektedir.

6. Lynch’in hükümet bağlantılarını kullanarak ne yapması iddia ediliyor?
Lynch’in hükümet bağlantılarını kullanarak bir Çin hükümeti ile ilişkili bir şirkete yardım ettiği iddia ediliyor.

7. Lynch hangi şirketin Çin askeri şirketler listesinden çıkarılması için IPentagon’a bir mektup yazdı?
Lynch, SZ DJI Technology Co. adlı bir müşterisi için Pentagon’a bir mektup yazmıştır.

8. DJI hangi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır?
ABD Hazine Departmanı, DJI ve diğer yedi şirketi Uygur Türkleri’ne yönelik gözetleme ve baskı çabalarını desteklemekle suçlamıştır.

9. GOP önderliğindeki hareket DJI’nın faaliyetlerini nasıl kısıtlayabilir?
GOP önderliğindeki hareket, Countering CCP Drones Act adında bir yasa tasarısı sunarak DJI’nın ABD’deki faaliyetlerini kısıtlayabilir.

Terimler:
1. Pentagon: ABD Savunma Bakanlığı
2. Çin Komünist şirketi: Çin’de faaliyet gösteren ve Çin Komünist Partisi tarafından desteklenen şirket
3. Yabancı düşman: Düşman olarak görülen veya düşman olarak nitelendirilen yabancı devlet ya da aktörler

İlgili Bağlantılar:
Paul, Weiss
DJI
ABD Hazine Departmanı – DJI ve Yatırım Kısıtlamaları
Mike Gallagher
Elise Stefanik