Former TikTok Executive Files Lawsuit Alleging Discrimination Based on Age and Gender

Katie Puris, a former senior executive at TikTok, has filed a lawsuit against the company, claiming that she experienced discrimination based on her age and gender during her time with the company. Puris, who worked in marketing at TikTok from 2019 to 2022, alleges that she faced unequal treatment as a woman and was retaliated against for raising concerns about the alleged discrimination. She also claims that the company did not adequately respond after she reported being sexually harassed at a work event.

This is not the first time that TikTok has been accused of discrimination. In September, two Black former employees of TikTok’s parent company, ByteDance, filed a formal complaint with the US Equal Employment Opportunity Commission, alleging racial discrimination and retaliation against Black workers. TikTok has stated that it has policies in place to prohibit discrimination, harassment, and retaliation in the workplace.

Puris, who held the position of TikTok’s head of global brand and creative, states in the complaint that she was subjected to disparate treatment after being invited to meet with a senior executive at ByteDance. The complaint alleges that senior leaders at the company preferred to hire younger, less experienced employees who they believed to be more innovative and compliant. It also states that Puris raised concerns about her team’s workload, noting the impact it was having on their mental health and well-being.

According to the complaint, Puris faced various forms of retaliation after raising concerns with human resources and management, including receiving poor performance reviews and having the size of her team reduced. She also alleges that she was pressured to give lower performance ratings to certain employees to justify their terminations.

Puris’ lawsuit highlights the importance of addressing discrimination in the workplace and creating an inclusive environment for all employees. It serves as a reminder that companies need to take allegations of discrimination seriously and ensure that appropriate actions are taken to address such issues.

Katie Puris, eski bir TikTok üst düzey yöneticisi, şirkete karşı bir dava açarak, kadın ve yaşa dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmektedir. Puris, 2019-2022 yılları arasında TikTok’ta pazarlama alanında çalışan ve iş süresi boyunca kadın olarak eşitsiz muamele gördüğünü ve söz konusu ayrımcılıkla ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine misillemeyle karşı karşıya kaldığını ileri sürmektedir. Ayrıca, şirketin, iş etkinliğinde cinsel tacize uğradığını rapor ettiğinde yeterli yanıt vermediği iddia edilmektedir.

TikTok’un ayrımcılıkla suçlandığı ilk vakalar değildir. Eylül ayında, TikTok’un ana şirketi ByteDance’ın iki siyah eski çalışanı, ABD Adalet Bakanlığı’nın Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’na resmi bir şikayette bulunarak siyah çalışanlara yönelik ırksal ayrımcılık ve misilleme iddialarında bulunmuşlardır. TikTok, işyerinde ayrımcılığı, tacizi ve misilleme eylemlerini yasaklayan politikalarının olduğunu belirtmiştir.

TikTok’un küresel marka ve yaratıcı başkanı olan Puris, şikayette, ByteDance’teki bir üst düzey yöneticiyle görüşmek için davet edildikten sonra ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmektedir. Şikayette, şirketin üst düzey liderlerinin, daha yenilikçi ve uyumlu olduğuna inandıkları deneyimi daha az olan genç çalışanları tercih etmeleri de belirtilmektedir. Ayrıca, Puris’in takımının iş yüküyle ilgili endişelerini dile getirdiği ve takımın ruh sağlığı ve iyiliği üzerindeki etkisini belirttiği belirtilmektedir.

Şikayete göre, Puris, insan kaynakları ve yönetimle endişelerini dile getirdikten sonra çeşitli şekillerde misilleme eylemlerine maruz kalmıştır. Bu eylemler arasında zayıf performans değerlendirmeleri almak ve takımının küçültülmesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, bazı çalışanların işten çıkarılmalarını haklı çıkarmak için düşük performans derecelendirmeleri vermek zorunda bırakıldığı iddia edilmektedir.

Puris’in açtığı dava, işyerindeki ayrımcılığı ele almanın ve tüm çalışanlar için kapsayıcı bir ortam yaratmanın önemini vurgulamaktadır. Şirketlerin ayrımcılık iddialarını ciddiye alması ve bu tür sorunları ele almak için uygun önlemlerin alınmasını sağlamaları gerektiğini hatırlatan bir uyarı niteliğindedir.