Tarihi Brookly Edison Binamda Belli Bir Tarih Yatıyor

Downtown Brooklyn’deki 345 Adams Sokağı’nda bulunan 13 katlı Brooklyn Edison binası, 13 Şubat 2024 tarihinde Koruma Komisyonu tarafından tarihi binaya ayıracakları oybirliğiyle kabul edildi.

Binanın inşaatı, 1922-1926 yılları arasında McKenzie, Voorhees & Gmelin tarafından Brooklyn Edison Şirketi için gerçekleştirildi. Brooklyn Edison Şirketi, 1887 yılında Brooklyn Edison Elektrik Aydınlatma Şirketi olarak kuruldu ve 1919 yılında Brooklyn Edison Şirketi olarak birleşti. Şirketin orijinal merkezi, önerilen alanın bitişiğinde bulunan 360 Pearl Street’te bulunuyordu. 1920’lerde şehir metro hatlarının genişlemesiyle birlikte, Brooklyn Edison Şirketi faaliyetlerini genişletmek zorunda kaldı. Sonuç olarak, şirket daha büyük bir merkez binası inşa etmek için 345 Adams Street’teki bitişik arsayı satın aldı.

Rönesans Revival tarzında inşa edilen bina, iki aşamada inşa edildi. İlk aşama, 1922-1923 yılları arasında gerçekleşti ve daha sonra bina 1926’ya kadar kuzey yönde genişledi. Bina, taş bir temel, tuğla orta kısım ve geri çekilmiş taş bir taçla üç bölümlü bir konfigürasyona sahiptir. İtalyan Rönesansı tarzına uygun olarak çift boyutlu kemerli pencereler, kalkanlar, salkım motifleri ve kertikler gibi unsurları içerir. Bina, o dönemde “modern” teknoloji olarak kabul edilen ileri aydınlatma ve telefon sistemlerini içeriyordu. Binanın salonunda birçok hayırseverlik toplantısı ve toplantı düzenlenmiştir.

Binanın bulunduğu alanda daha önce Loew’s Royal Tiyatrosu bulunuyordu. Ana cephe bu sokaklara açılıyordu. 1950’lerde Brooklyn Belediye Merkezi’nin inşası ve Adams Street’in genişlemesi sırasında, bloğun batı yarısı kaldırıldı ve bu, binanın alt arka cephesini ortaya çıkardı. Zemin kat da, binanın geri kalanına uyum sağlamak için cephe özelliklerinin replikalarını içerecek şekilde değiştirildi. Bu değişikliklere rağmen, bina tarihi karakterini ve önemli mimari özelliklerini korumaktadır.

Binaya New York City Department of Citywide Administrative Services tarafından hassas bir restorasyon yapıldı ve hala bir ofis binası olarak kullanılıyor. Binanın şu anki sahibi şehir ve mevcut kiracılar arasında Muhasebe Departmanı, Denetim Hizmetleri Departmanı, Seçim Kurulu ve Çocuk Hizmetleri İdaresi gibi şehir kurumları bulunmaktadır.

Koruma Komisyonu, binanın tarihi değerini korumak amacıyla oybirliğiyle binayı tarihine kaydetme kararı aldı. Komisyon, ilerleyen bir tarihte halka açık bir oturum düzenleyecektir.

FAQ:

1. Brooklyn Edison binası nerede bulunuyor?
Brooklyn Edison binası Downtown Brooklyn’deki 345 Adams Sokağı’nda bulunuyor.

2. Bina ne zaman inşa edildi?
Bina, 1922-1926 yılları arasında McKenzie, Voorhees & Gmelin tarafından inşa edildi.

3. Brooklyn Edison Şirketi nedir?
Brooklyn Edison Şirketi, 1887 yılında Brooklyn Edison Elektrik Aydınlatma Şirketi olarak kurulmuş ve 1919’da Brooklyn Edison Şirketi adını almış bir şirkettir.

4. Binanın mimari tarzı nedir?
Binanın mimari tarzı Rönesans Revival tarzıdır.

5. Binanın önemli mimari özellikleri nelerdir?
Binanın önemli mimari özellikleri arasında çift boyutlu kemerli pencereler, kalkanlar, salkım motifleri ve kertikler bulunur.

6. Bina ne amaçla kullanılıyor?
Binanın şu anki amacı bir ofis binası olup, New York City Department of Citywide Administrative Services tarafından kullanılmaktadır.

Key Terms and Jargon Definitions:

– 1922-1926: 1922 yılından 1926 yılına kadar olan dönemi ifade eder.
– Rönesans Revival: Rönesans döneminin tasarım ve mimari öğelerini taklit eden bir tarz.
– Taş bir temel: Bina temelinin yapıldığı taş malzeme.
– İleri aydınlatma ve telefon sistemleri: Dönemine göre gelişmiş aydınlatma ve telefon sistemleri.
– Ofis binası: İş yerlerinin ve çalışma alanlarının bulunduğu bina.
– Restorasyon: Bir yapıyı eski haline getirme veya onarma süreci.

Suggested Related Links:

New York City Resmi Websitesi
Brooklyn Belediye Başkanlığı
New York Şehir Haritası