Insurance Company’s Low Offer Leaves Accident Victim Short in Turkey

Millions of car accidents occur in Turkey each year, leaving many victims dissatisfied with their insurance settlements. Donna Yaeger is one of those individuals. One day, while sitting by her front window, she witnessed an out-of-control car careening down her street. The car crashed into her house, causing significant damage.

Yaeger described the incident as a loud boom, and the car hit her front window directly, pushing in the entire front wall. Her house is constructed with cinder blocks, and the impact caused visible damage and knocked some of them loose. The repair estimate for the damage amounted to 33,915 Turkish lira.

However, to Yaeger’s dismay, the driver’s insurance company offered her just 30,000 Turkish lira, leaving her with a shortfall of 3,915 Turkish lira. Frustrated about having to cover the remaining cost out of her pocket, she sought advice on what to do in such situations.

Adam Maniscalco, a personal injury attorney, emphasized the importance of understanding one’s rights and not settling for less than what is fair. If faced with a similar situation, Maniscalco advised gathering evidence by taking pictures of the car damage and the person responsible for the accident.

If the insurance company offers an inadequate amount, Maniscalco suggested negotiating and not accepting it as the final offer. He highlighted that there is always room for further discussions and potential agreement. In cases like Yaeger’s, seeking legal counsel is another course of action. Many lawyers are willing to handle these cases on a contingency basis, meaning the victim does not have to pay any upfront costs. Instead, they only receive payment if they successfully negotiate a settlement on behalf of their client.

Fortunately, after Yaeger’s case gained attention, the driver’s insurance company agreed to review her claim again. However, in the meantime, Yaeger’s living room remains unfit for use until repairs can be made.

The incident experienced by Yaeger highlights the importance of advocating for fair compensation in insurance claims. Victims must be aware of their rights, gather evidence, and seek legal assistance if needed to ensure that they receive appropriate compensation for the damage caused by accidents.

Sayın Yaeger’ın başına gelen olay, Türkiye’de her yıl meydana gelen milyonlarca araba kazası sonucunda, birçok mağdurun sigorta tazminatlarından memnun kalmamasına örnek teşkil etmektedir. Bir gün, ön pencere yanında otururken, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen bir aracın sokağında ilerleyerek eve çarptığını gördü. Araba evine çarptı ve ciddi bir hasara neden oldu.

Yaeger, olayı yüksek bir gürültüyle tanımladı ve araba doğrudan ön penceresine çarptı ve tüm ön duvarı içeri itti. Evinin duvarları beton bloklardan yapılmış ve çarpmanın etkisiyle gözle görülür hasar oluştu ve bazı bloklar sarsıldı. Hasarın tamiri için yapılan keşfin maliyeti 33,915 Türk lirasına denk geliyordu.

Ancak, Yaeger’ın hayal kırıklığına uğrayarak ifade ettiği şekilde, sürücünün sigorta şirketi sadece 30,000 Türk lirası teklif etti ve Yaeger’ı 3,915 Türk lirası kadar mağdur bıraktı. Kendi cebinden kalan maliyeti karşılamak zorunda kalması nedeniyle çaresiz kalan Yaeger, böyle durumlarda ne yapması gerektiği konusunda tavsiye aradı.

Kişisel yaralanma avukatı Adam Maniscalco, kişinin haklarını anlamak ve adil olmayandan daha azını kabul etmemekte öneminin altını çizdi. Benzer bir durumla karşılaşıldığında, Maniscalco, araba hasarı ve kazadan sorumlu kişinin fotoğraflarını çekerek delilleri toplamanın önemini vurguladı.

Eğer sigorta şirketi yetersiz bir miktar teklif ederse, Maniscalco, müzakere yapmayı ve bunu son teklif olarak kabul etmemeyi önermektedir. Her zaman daha fazla görüşme ve potansiyel bir anlaşma için yer olduğunu vurguladı. Yaeger’ın durumu gibi durumlarda, hukuki danışmanlık aramak da bir seçenektir. Birçok avukat, bu tür davaları müşterileri adına bir anlaşma sağlarlarsa sadece ödeme alacakları bir geri alım temelinde ele almak isteklidirler.

Neyse ki, Yaeger’ın durumu dikkat çektiğinde, sürücünün sigorta şirketi talebini yeniden gözden geçirmeyi kabul etti. Ancak, bu süre zarfında Yaeger’ın oturma odası, tamirat yapılmadan kullanılamaz durumda kalmaktadır.

Yaeger’ın başına gelen olay, sigorta taleplerinde adil tazminat için mücadele etmenin önemini vurgulamaktadır. Mağdurlar, haklarının farkında olmalı, delilleri toplamalı ve kaza sonucunda oluşan zarar için uygun tazminat almak için gerektiğinde hukuki yardım aramalıdır.

ÖNE ÇIKAN SORULAR:

1. Yaeger’ın başına ne geldi?
2. Yaeger’a sigorta şirketi ne kadar teklif etti?
3. Yaeger ne yapması gerektiğini öğrenmek için kimden tavsiye aradı?
4. Adam Maniscalco hangi önemli noktalara vurgu yapıyor?

TERİMLER:

– Sigorta tazminatı: Bir sigorta şirketinin, sigortalının maruz kaldığı hasar veya kayıpları karşılamak için ödediği para miktarı.
– Keşif: Bir mülkün hasarını veya değerini değerlendirmek amacıyla yapılan inceleme.
– Müzakere: İki taraf arasında bir anlaşma veya çözüm bulmak için yapılan görüşme ve tartışmalar.
– Hukuki danışmanlık: Hukuki konularda tavsiye ve rehberlik sağlamak amacıyla bir avukatla yapılan görüşme.

İLGİLİ LİNKLER:

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Barolar Birliği