Joann Inc. – Creative Solutions for a Brighter Future

Joann Inc., one of the leading arts and crafts chains in the country, has recently announced its plans to emerge from bankruptcy as a private company. After filing for Chapter 11 bankruptcy last month, Joann Inc. expects to complete its reorganization plan soon, ensuring the continuity of its operations and the employment of its workforce.

The decision to become a private company comes as a strategic move to keep Joann Inc.’s stores open and employees on board. With approximately 800 stores nationwide and over 18,000 dedicated team members, Joann Inc. recognizes the importance of maintaining stability and providing ongoing creative solutions to its customers.

Scott Sekella, JOANN’s chief financial officer and co-lead of the interim office of the CEO, expressed gratitude towards the company’s financial and industry stakeholders for their support throughout the bankruptcy process. Their investment not only provides Joann Inc. with additional financial resources but also serves as a testament to their confidence in the team members and the business as a whole.

By strengthening its balance sheet and enhancing liquidity, Joann Inc. is now better positioned to collaborate with vendors, business partners, and landlords to unlock new opportunities. The company’s mission is to inspire creativity in their customers, helping them find their happy place through innovative products and a seamless shopping experience.

This transition to a private company marks a new chapter in Joann Inc.’s journey, reaffirming its commitment to delivering quality products, fostering a sense of community among arts and crafts enthusiasts, and supporting the creative aspirations of individuals across the country.

As Joann Inc. embarks on this exciting new phase, it remains dedicated to providing creative solutions and brightening the future for customers, employees, and stakeholders alike. Through their unwavering commitment to excellence, Joann Inc. aims to inspire creativity and bring joy to people’s lives for many years to come.

Joann Inc., ülkedeki lider sanat ve el sanatları zincirlerinden biri, geçtiğimiz ay Chapter 11 iflas başvurusunda bulunarak iflastan çıkmak için özel bir şirket olarak ortaya çıkma planlarını duyurdu. Joann Inc., yeniden yapılanma planını yakında tamamlamayı ve işlerinin sürekliliğini ve iş gücünün istihdamını sağlamayı beklemektedir.

Özel bir şirket olma kararı, Joann Inc.’in mağazalarını açık tutmak ve çalışanlarını korumak için stratejik bir hamle olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak 800 mağazasıyla ülke genelinde ve 18.000’den fazla özverili çalışanıyla, Joann Inc., müşterilerine sürekli olarak yaratıcı çözümler sunmanın ve istikrarı sürdürmenin önemini bilmektedir.

JOANN’in baş finans sorumlusu ve CEO’nun vekilliğini yapan Scott Sekella, iflas süreci boyunca şirketin mali ve endüstri paydaşlarına verdikleri destek için minnettarlık duyduğunu ifade etti. Bu yatırım, Joann Inc.’e ek mali kaynaklar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekip üyelerine ve işletmeye duydukları güvenin bir kanıtı olarak da hizmet etmektedir.

Bilançosunu güçlendirerek ve likiditesini artırarak, Joann Inc., yeni fırsatları keşfetmek için tedarikçiler, iş ortakları ve mülk sahipleriyle işbirliği yapmak için daha iyi bir konuma gelmiştir. Şirketin misyonu, müşterilerinde yaratıcılık aşılamak, yenilikçi ürünler ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi ile onların mutlu yerini bulmalarına yardımcı olmaktır.

Bu özel şirket geçiş, Joann Inc.’in yolculuğunda yeni bir bölümü işaret ederek, kaliteli ürünler sunma, sanat ve el sanatları tutkunları arasında bir topluluk hissi oluşturma ve ülke genelindeki bireylerin yaratıcı hedeflerini destekleme taahhüdünü yeniden teyit etmektedir.

Joann Inc., heyecan verici bu yeni aşamaya başlarken, müşteriler, çalışanlar ve paydaşlar için yaratıcı çözümler sunmaya ve geleceği aydınlatmaya adanmış kalmaktadır. Mükemmelliğe olan kararlılıklarıyla Joann Inc., yaratıcılığı ilham vererek ve insanların yaşamlarına mutluluk getirerek yıllar boyunca devam etmeyi amaçlamaktadır.