Revvity: Dikkate Alınması Gereken En Büyük Yatırımcılar Kim?

Revvity, Inc.’nin (NYSE:RVTY) kontrolünde olanlar hakkında bilgi sahibi olmak, şirketin gerçekten kimin kontrolünde olduğunu anlamak açısından önemlidir. Şirketteki hisse sayısı bakımından en fazla paya sahip olan grup, %80 oranıyla kurumsal yatırımcılardır. Başka bir deyişle, bu grup, yaptıkları yatırımdan en çok (veya en çok kaybeden) kâr elde edebilir.

Kurumsal yatırımcılar büyük miktarda sermayeye sahip oldukları için, piyasadaki davranışları genellikle perakende veya bireysel yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde izlenir. Sonuç olarak, bir şirkete yapılan büyük miktarda kurumsal yatırım genellikle olumlu bir özellik olarak kabul edilir.

Revvity’deki farklı hissedar türlerinin bize ne anlattığına daha yakından bakalım. Revvity hissedarlık dağılımı analizimiz için en son verilerimize göz atın.

Kurumsal Sahiplik, Revvity Hakkında Bize Ne Anlatıyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken bir benchmark’a göre kendilerini ölçerler, bu yüzden genellikle büyük bir endekse dahil olduktan sonra bir hisse senedine daha hevesli hale gelirler. Büyüme gösteren şirketlerin çoğunun bazı kurumsal yatırımcıları olduğunu bekleriz.

Revvity zaten pay sahipleri arasında kurumları bulunduruyor. Aslında, bu kurumlar şirkette saygın bir paya sahiptir. Bu, o kurumlar için çalışan analistlerin bu hisseye baktıklarını ve beğendiklerini gösterir. Ancak, herkes gibi onlar da yanılabileceğini unutmamalıyız. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda hisseden çıkmaya çalışması durumunda büyük bir hisse fiyatı düşüşü görülebilir. Bu yüzden Revvity’nin geçmiş kazanç seyri kontrol etmekte fayda var (aşağıda). Tabii ki, başka faktörleri de göz önünde bulundurmak önemli.

Yatırımcılar, aslında şirketin yarısından fazlasına sahip oldukları için, bir arada önemli bir güç kullanabilirler. Hedge fonların Revvity hisselerinin %9.1’ine sahip olduğunu görüyoruz. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonları bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için kısa vadeli değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışır. T. Rowe Price Group, Inc. şu anda en büyük hissedar konumunda, şirketin %13’ünü elinde bulunduruyor. Pay sahipliği sırasıyla %11 ve %9.1 olan The Vanguard Group, Inc. ve Select Equity Group, L.P. ise ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlardır.

Daha detaylı bir inceleme yapmak için, şirketin hisselerinin yarısından fazlasının en büyük 6 hissedar tarafından sahip olunduğunu bulduk. Bu da, büyük hissedarların çıkarlarının daha küçük hissedarlar tarafından dengelemeye çalışıldığını göstermektedir.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, analist hislerini de incelemek, rüzgarın nereye doğru estiğini bilmek açısından önemli olabilir. Hissenin üzerinde birçok analist bulunuyor, bu yüzden onların tahminlerine de göz atmanızda fayda olabilir.

Revvity’deki İçsel Sahiplik

Bir içsel sahibin tanımı farklı ülkeler arasında değişebilir, ancak her zaman yönetim kurulu üyelerini içerir. Şirket yönetimi işi yürütür, ancak CEO da dahil olsa bile yönetim kuruluna karşı sorumlu olacaktır.

Çoğu kişi içsel sahipliği olumlu bir gösterge olarak kabul eder çünkü bu, yönetimin diğer hissedarlarla iyi uyum içinde olduğunu gösterebilir. Ancak, bazen bu grup içerisinde fazla güç yoğunlaşabilir.

Verilerimiz, yerlerinde, Revvity, Inc.’nin içsel sahiplerinin kendi adlarına Revvity’nin %1’inin altında hisseye sahip olduğunu gösteriyor. Büyük bir şirket olduğu için, içsel sahiplerin sadece küçük bir yüzdesine sahip olmalarını beklerdik. Ancak, hissedarlar US$45 milyon değerinde hisseye sahip olduklarını belirtmek önemlidir. Son dönemdeki alım satım işlemleri de göz önüne alınması gereken önemli bir faktördür. İçsel sahiplerin hisse alıp satıp satmadığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Genel Halk Sahipliği

Genel halk, perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere, şirkette %11 oranında paya sahiptir ve bu nedenle kolayca göz ardı edilemezler. Bu sahiplik oranı, bir politika kararını kendi lehlerine döndürmek için yeterli olmayabilir, ancak şirket politikaları üzerinde toplu etki yapabilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin hangi grupların hissesine sahip olduğunu düşünmek her zaman önemlidir. Ancak Revvity’yi daha iyi anlamak için birçok başka faktörü göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, riskleri düşünebiliriz. Her şirketin riskleri vardır ve biz Revvity için 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sonuç olarak, gelecek en önemli olanıdır. Şirketle ilgili analist tahminlerine ücretsiz erişim sağlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

NB: Bu makaledeki rakamlar, finansal tablonun tarihinde sona erdiği ayın son tarihine istinaden son on iki aydaki veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Bu, tam yıl finansal rapor rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Revvity, Inc.’nin kontrolünde olanlar hakkında bilgi sahibi olmak, şirketin gerçekten kimin kontrolünde olduğunu anlamak açısından önemlidir. Şirketteki hisse sayısı bakımından en fazla paya sahip olan grup, %80 oranıyla kurumsal yatırımcılardır. Kurumsal yatırımcılar genellikle piyasadaki davranışlarıyla yoğun bir şekilde izlenir. Revvity’deki farklı hissedar türlerinin bize ne anlattığına daha yakından bakalım. Kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, analist tahminlerine de göz atmanızda fayda olabilir.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, analist tahminlerine de göz atmanızda fayda olabilir.

İçsel sahiplik, şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyelerini içerir. Revvity, Inc.’nin içsel sahiplerinin kendi adlarına Revvity’nin %1’inin altında hisseye sahip olduğunu gösteriyor.

Genel halk, perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere, şirkette %11 oranında paya sahiptir ve bu nedenle kolayca göz ardı edilemezler.

Revvity’yi daha iyi anlamak için birçok başka faktörü göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Riskleri düşünebiliriz ve analist tahminlerine erişim sağlamak için ilgili linke tıklayabiliriz.

Kaynaklar:
– Revvity Sahiplik Dağılımı: https://www.revvityworld.com/sahiplik-dagilimi/
– Revvity Analist Tahminleri: https://www.revvityworld.com/analist-tahminleri