The Promising Future of New York Times: A Closer Look at its ROE

New York Times (NYSE:NYT) hisse senedinin son üç ayı zorlu geçti ve hisse senedi fiyatı %11 düştü. Ancak, hisse fiyatları genellikle uzun vadede bir şirketin mali performansı tarafından yönlendirilir ve bu durumda oldukça umut vericidir. Bu makalede New York Times’ın ROE’sini incelemeye karar verdik.

Öz kaynak karlılığı veya ROE, bir şirketin yönetiminin şirketin sermayesini ne kadar etkili bir şekilde kullandığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir ölçüdür. Başka bir deyişle, şirketin hissedarlar tarafından sağlanan sermaye üzerindeki getirisini ölçen bir karlılık oranıdır. Son analizimiz için New York Times’ın ROE’sini inceleyelim.

Öz Kaynak Karlılığını Nasıl Hesaplarsınız?
ROE için formül şu şekildedir:
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar (sürekli işlemlerden) ÷ Hissedarların Sermayesi
Yani yukarıdaki formüle dayanarak New York Times’ın ROE’si şu şekildedir:
%13 = 233 milyon dolar ÷ 1.8 milyar dolar (2023 Aralık sonuçlarına dayanarak son on iki aydaki verilerden yola çıkarak).

‘Dönüş’, bir şirketin son bir yıldaki kazançlarını ifade eder. Başka bir deyişle, şirketin 1 dolarlık öz kaynak için 0.13 dolar kar elde ettiğini düşünebiliriz.

ROE’nin Kazanç Büyümesiyle Ne İlgisi Var?
Şimdiye kadar öğrendik ki ROE, bir şirketin karını ne kadar etkili bir şekilde ürettiğini ölçer. Şirketin karının ne kadarını yeniden yatırım yapmayı seçtiği veya “sakladığına” bağlı olarak, bir şirketin gelecekte kar üretme yeteneğini değerlendirebiliriz. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, daha yüksek bir öz kaynak karlılığı ve daha yüksek kar saklama oranına sahip şirketler genellikle bu özelliklere sahip olmayan şirketlere göre daha yüksek bir büyüme hızına sahiptir.

New York Times’ın Kar Büyümesi ve %13 ROE
İlk bakışta, New York Times’ın makul bir ROE’ya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, şirketin ROE’si, endüstri ortalaması olan %12’ye benzerdir. Bu nedenle, New York Times’ın geçmiş beş yılda %11 büyüme yaşadığı söylenebilir.

Ardından, New York Times’ın net gelir büyümesini endüstri ile karşılaştırdık ve şirketin büyümesinin aynı 5 yıllık dönemdeki ortalama endüstri büyümesi olan %12’ye benzer olduğunu ortaya çıkardık.

Kar büyümesi, bir hisse senedinin değerlemesinde dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür. Yatırımcı, beklenen kar artışı veya azalışının hisse senedinin fiyatına yansıyıp yansımadığını belirlemeye çalışmalıdır. Bunu yaparak, hisse senedinin temiz sulara mı yoksa bataklık sularına mı gittiğine dair bir fikir edinebilir. NYT bugün ne kadar değerli? Ücretsiz araştırma raporumuzdaki içsel değer görselleştirmesi, NYT’nin şu anda piyasa tarafından yanlış değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir görselleme sunmaktadır.

New York Times Kârlarını Verimli Kullanıyor mu?
New York Times’ın üç yıllık ortanca temettü dağıtım oranı %31’dir, bu da şirketin kârının geri kalan %69’unu sakladığını göstermektedir. Bu, temettünün iyi bir şekilde karşılandığı ve şirketin önemli bir büyüme yaşadığına göre yönetimin kârını etkili bir şekilde yeniden yatırıyor olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, New York Times en az on yıl boyunca temettü ödemesi yaptı, bu da şirketin karını hissedarlarla paylaşmaya ciddi bir şekilde önem verdiği anlamına gelmektedir. En son analistlerin konsensüs verilerini incelediğimizde, şirketin önümüzdeki üç yıl boyunca kârının yaklaşık olarak %30’unu dağıtmaya devam etmesinin beklendiğini bulduk. Sonuç olarak, New York Times’ın ROE’sinin de çok fazla değişmeyeceği düşünülmektedir, çünkü analistlerin tahminlerine göre gelecekteki ROE için %15 tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak, New York Times’ın performansından oldukça memnunuz. Özellikle şirketin yüksek bir geri dönüş oranında büyük bir kârını yeniden yatırdığını görmekten mutluyuz. Tabii ki, bu durum şirketin karında önemli bir büyümeye neden oldu. Bununla birlikte, en son endüstri analist tahminleri, şirketin karının hızlanacağını gösteriyor. Şirketle ilgili en son analist tahminleri hakkında daha fazla bilgi için, bu görselleştirmeye göz atabilirsiniz.

Bu makale Simply Wall St tarafından genel bir içeriğe sahiptir. Sadece tarihî verilere ve analist tahminlerine dayalı olarak tarafsız bir yöntem kullanarak yorum yapmaktayız ve makalelerimiz mali tavsiye vermek amacıyla değildir. Herhangi bir hisse satın alma veya satma önerisi teşkil etmemektedir ve hedeflerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almamaktadır. Temel verilere dayanan, uzun vadeli analiz sunmayı amaçlayan bir yaklaşımı sizlere sunmayı hedefliyoruz. Analizimizin en son fiyat duyarlı şirket açıklamalarını veya niteliksel bilgileri hesaba katmayabilir. Simply Wall St, bahsi geçen herhangi bir hisse senedinde konumlanmış değildir.

New York Times (NYSE:NYT) hisse senedinin son üç ayı zorlu geçti ve hisse senedi fiyatı %11 düştü. Ancak, hisse fiyatları genellikle uzun vadede bir şirketin mali performansı tarafından yönlendirilir ve bu durumda oldukça umut vericidir. Bu makalede New York Times’ın ROE’sini incelemeye karar verdik.

Öz kaynak karlılığı veya ROE, bir şirketin yönetiminin şirketin sermayesini ne kadar etkili bir şekilde kullandığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir ölçüdür. Başka bir deyişle, şirketin hissedarlar tarafından sağlanan sermaye üzerindeki getirisini ölçen bir karlılık oranıdır. Son analizimiz için New York Times’ın ROE’sini inceleyelim.

Öz Kaynak Karlılığını Nasıl Hesaplarsınız?
ROE için formül şu şekildedir:
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar (sürekli işlemlerden) ÷ Hissedarların Sermayesi
Yani yukarıdaki formüle dayanarak New York Times’ın ROE’si şu şekildedir:
%13 = 233 milyon dolar ÷ 1.8 milyar dolar (2023 Aralık sonuçlarına dayanarak son on iki aydaki verilerden yola çıkarak).

‘Dönüş’, bir şirketin son bir yıldaki kazançlarını ifade eder. Başka bir deyişle, şirketin 1 dolarlık öz kaynak için 0.13 dolar kar elde ettiğini düşünebiliriz.

ROE’nin Kazanç Büyümesiyle Ne İlgisi Var?
Şimdiye kadar öğrendik ki ROE, bir şirketin karını ne kadar etkili bir şekilde ürettiğini ölçer. Şirketin karının ne kadarını yeniden yatırım yapmayı seçtiği veya “sakladığına” bağlı olarak, bir şirketin gelecekte kar üretme yeteneğini değerlendirebiliriz. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, daha yüksek bir öz kaynak karlılığı ve daha yüksek kar saklama oranına sahip şirketler genellikle bu özelliklere sahip olmayan şirketlere göre daha yüksek bir büyüme hızına sahiptir.

New York Times’ın Kar Büyümesi ve %13 ROE
İlk bakışta, New York Times’ın makul bir ROE’ya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, şirketin ROE’si, endüstri ortalaması olan %12’ye benzerdir. Bu nedenle, New York Times’ın geçmiş beş yılda %11 büyüme yaşadığı söylenebilir.

Ardından, New York Times’ın net gelir büyümesini endüstri ile karşılaştırdık ve şirketin büyümesinin aynı 5 yıllık dönemdeki ortalama endüstri büyümesi olan %12’ye benzer olduğunu ortaya çıkardık.

Kar büyümesi, bir hisse senedinin değerlemesinde dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür. Yatırımcı, beklenen kar artışı veya azalışının hisse senedinin fiyatına yansıyıp yansımadığını belirlemeye çalışmalıdır. Bunu yaparak, hisse senedinin temiz sulara mı yoksa bataklık sularına mı gittiğine dair bir fikir edinebilir. NYT bugün ne kadar değerli? Ücretsiz araştırma raporumuzdaki içsel değer görselleştirmesi, NYT’nin şu anda piyasa tarafından yanlış değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir görselleme sunmaktadır.

New York Times Kârlarını Verimli Kullanıyor mu?
New York Times’ın üç yıllık ortanca temettü dağıtım oranı %31’dir, bu da şirketin kârının geri kalan %69’unu sakladığını göstermektedir. Bu, temettünün iyi bir şekilde karşılandığı ve şirketin önemli bir büyüme yaşadığına göre yönetimin kârını etkili bir şekilde yeniden yatırıyor olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, New York Times en az on yıl boyunca temettü ödemesi yaptı, bu da şirketin karını hissedarlarla paylaşmaya ciddi bir şekilde önem verdiği anlamına gelmektedir. En son analistlerin konsensüs verilerini incelediğimizde, şirketin önümüzdeki üç yıl boyunca kârının yaklaşık olarak %30’unu dağıtmaya devam etmesinin beklendiğini bulduk. Sonuç olarak, New York Times’ın ROE’sinin de çok fazla değişmeyeceği düşünülmektedir, çünkü analistlerin tahminlerine göre gelecekteki ROE için %15 tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak, New York Times’ın performansından oldukça memnunuz. Özellikle şirketin yüksek bir geri dönüş oranında büyük bir kârını yeniden yatırdığını görmekten mutluyuz. Tabii ki, bu durum şirketin karında önemli bir büyümeye neden oldu. Bununla birlikte, en son endüstri analist tahminleri, şirketin karının hızlanacağını gösteriyor. Şirketle ilgili en son analist tahminleri hakkında daha fazla bilgi için, bu görselleştirmeye göz atabilirsiniz.

Bu makale Simply Wall St tarafından genel bir içeriğe sahiptir. Sadece tarihî verilere ve analist tahminlerine dayalı olarak tarafsız bir yöntem kullanarak yorum yapmaktayız ve makalelerimiz mali tavsiye vermek amacıyla değildir. Herhangi bir hisse satın alma veya satma önerisi teşkil etmemektedir ve hedeflerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almamaktadır. Temel verilere dayanan, uzun vadeli analiz sunmayı amaçlayan bir yaklaşımı sizlere sunmayı hedefliyoruz. Analizimizin en son fiyat duyarlı şirket açıklamalarını veya niteliksel bilgileri hesaba katmayabilir. Simply Wall St, bahsi geçen herhangi bir hisse senedinde konumlanmış değildir.