Güney Gölü Özel Sigorta, Nevada General Sigorta Şirketi’ni Satın Alıyor

Güney Gölü Finansal Holding’e bağlı olan Güney Gölü Özel Sigorta, Teksas merkezli bir taşıyıcı grup olan Western National Mutual Insurance Company’den Nevada General Sigorta Şirketi’ni satın alma konusunda anlaşmaya varmıştır. Nevadа General Sigorta Сompany, Batı Amerika’da birçok eyalette yetkili bir Mali ve Kaza sigortacısıdır.

Bu satın alma, düzenleyici onayın ardından, Güney Gölü grubunun kabul edilen ürün sigortası sunma imkanını genişletirken, aynı eyalette birden fazla kabul edilen taşıyıcı sunma yeteneği de kazanmasına olanak sağlayacaktır.

Güney Gölü CEO’su Yogesh Kumar şöyle yorumladı: “Stratejik bir adım olan Nevada General Sigorta Şirketi’nin satın alımını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma ile P&C sigorta alanında lider olarak yolculuğumuza önemli bir kilometre taşı atmış oluyoruz.

“Bu ortaklık, yalnızca kabul edilen işlerimizin kapsamını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda MGA’lar ve Program Yöneticilerine eşsiz finansal güvenlik ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüzü de pekiştirir. Nevada General’ı çatımız altında bulundurarak büyümemize devam etmek ve ürün yelpazemizi genişletmek için sabırsızlanıyoruz.”

Güney Gölü, iki sigorta şirketi aracılığıyla iş yapmaktadır – Güney Gölü Özel Sigorta Şirketi (kabul edilmeyen) ve Westlake Özel Sigorta Şirketi (kabul edilen) – bu şirketlerin teminatları 50 Amerika Birleşik Devleti’ni kapsamaktadır.
Her iki iştirak de “A-VII (Mükemmel)” AM Best finansal kredi sigortası şirketi olarak derecelendirilmiştir ve özel mülkiyet ve kaza sigortası alanında program işi ve sigorta iş birliği konularında uzmandır.
Grup, “Güney Gölü, 2023 yılına kadar 400 milyon doların üzerinde prim yazdı ve Nevada General Sigorta Şirketi’nin aileye katılması, Güney Gölü’nün kapsamını çeşitlendirirken çözümlerini daha geniş bir pazara taşımasına katkıda bulunacak” şeklinde açıklama yapmıştır.

Güney Gölü Finansal Holding’e bağlı olan Güney Gölü Özel Sigorta, Teksas merkezli bir taşıyıcı grubu olan Western National Mutual Insurance Company’den Nevada General Sigorta Şirketi’ni satın alma konusunda anlaşmaya varmıştır. Nevada General Sigorta Company, Batı Amerika’da birçok eyalette yetkili bir mali ve kaza sigortacısıdır.

Bu satın alma, düzenleyici onayın ardından, Güney Gölü grubunun kabul edilen ürün sigortası sunma imkanını genişletirken, aynı eyalette birden fazla kabul edilen taşıyıcı sunma yeteneği de kazanmasına olanak sağlayacaktır.

Güney Gölü CEO’su Yogesh Kumar şöyle yorumladı: “Stratejik bir adım olan Nevada General Sigorta Şirketi’nin satın alımını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma ile P&C sigorta alanında lider olarak yolculuğumuza önemli bir kilometre taşı atmış oluyoruz.”

Güney Gölü, iki sigorta şirketi aracılığıyla iş yapmaktadır – Güney Gölü Özel Sigorta Şirketi (kabul edilmeyen) ve Westlake Özel Sigorta Şirketi (kabul edilen) – bu şirketlerin teminatları 50 Amerika Birleşik Devleti’ni kapsamaktadır. Her iki iştirak de “A-VII (Mükemmel)” AM Best finansal kredi sigortası şirketi olarak derecelendirilmiştir ve özel mülkiyet ve kaza sigortası alanında program işi ve sigorta iş birliği konularında uzmandır.

Grup, “Güney Gölü, 2023 yılına kadar 400 milyon doların üzerinde prim yazdı ve Nevada General Sigorta Şirketi’nin aileye katılması, Güney Gölü’nün kapsamını çeşitlendirirken çözümlerini daha geniş bir pazara taşımasına katkıda bulunacak” şeklinde açıklama yapmıştır.

An FAQ section based on the main topics and information presented in the article:

1. Güney Gölü Özel Sigorta, hangi şirketi satın almıştır?
Güney Gölü Özel Sigorta, Nevada General Sigorta Şirketi’ni Western National Mutual Insurance Company’den satın almıştır.

2. Nevada General Sigorta Company’nin yetkin olduğu alanlar nelerdir?
Nevada General Sigorta Company, Batı Amerika’da birçok eyalette yetkili bir mali ve kaza sigortacısıdır.

3. Güney Gölü’nün hedefi nedir?
Güney Gölü, Nevada General Sigorta Şirketi’nin satın alımıyla kabul edilen ürün sigortası sunma imkanını genişleterek ve birden fazla kabul edilen taşıyıcı sunma yeteneği kazanarak liderlik pozisyonunu sağlamlaştırmayı hedeflemektedir.

Definitions for key terms and jargon used in the article:

1. Mali sigortacı: Finansal risklerden korunmak amacıyla sigorta poliçeleri satan şirketlerdir.
2. Kaza sigortacısı: Kaza risklerine karşı koruma sağlayan sigorta şirketleridir.
3. P&C sigorta: Mülkiyet ve kaza sigortası anlamına gelir. Bu sigorta türü, mülk hasarları ve kazalardan kaynaklanan zararları kapsar.
4. MGA: Managing General Agent (Yönetici Genel Acentesi) kısaltmasıdır. Kurumsal ve bireysel müşterilere sigorta ürünleri sunan, poliçelerin düzenlenmesi ve hasar taleplerinin yönetimiyle ilgilenen sigorta acentesidir.
5. AM Best: Bir finansal kredi sigorta şirketi olan AM Best, sigorta şirketlerinin güvenilirliği ve mali sağlamlığını değerlendiren bir derecelendirme kuruluşudur.

Suggested related links:
guneygolusigorta.com
wnins.com